Finansiering av grön tillväxt

Under seminariet kommer både finansieringsmöjligheter samt fallstudier att presenteras.

Bl.a. håller NEFCO:s verkställande direktör Magnus Rystedt ett inlägg om finansiering av miljöprojekt samt Mikael Reims, fond ansvarig för Nopef, ett inlägg om genomförande av förstudier utanför EU.

Seminariet arrangeras av Eksportrådet och Eksportforeningen tillsammans med NEFCO.