Finansiering för nya förstudier har beviljats

Nopefs kreditkommittée har godkänt finansiering till 18 nya förstudier. Det totala värdet av dessa villkorslån är EUR 564 000. Förstudierna gäller investeringar i projekt som kommer att genomföras på alla kontinenter.

Följande länder är representerade bland de godkända projekten: Kina, Indien, Ryssland, Ukraina, Uganda, Brasilien, Colombia, Mexiko och USA.

Nopef finansierar förstudier inom grön tillväxt och cleantech-sektorn. Läs mera om de beviljade förstudierna här.