Finansiering till sju nya förstudier

Nopefs kreditkommitté har godkänt finansiering för EUR 232,000 för sju nya projekt. Om långsiktig verksamhet etableras i projektländerna, så kommer de totala investeringarna att överskrida EUR 4,1 miljoner. Förstudierna berör investeringar i projekt som kommer att genomföras i Kina, Vietnam, Myanmar, Ukraina och USA.

Nopef finansierar förstudier med fokus på grön tillväxt för projekt och investeringar, som till exempel bidrar till energieffektivisering, förminskad användning av resurser och utveckling av hållbara energilösningar och innovationer. Flera sektorer finns representerade bland de nya projekten, bl.a. vattenrening, system för att förhindra översvämningar, IT-applikationer för konsumentlogistik, trådlös överföring av el och data till subsea-installationer samt utveckling av energieffektiviseringsprojekt.

Tillsvidare i år har totalt 43 projekt beviljats finansiering för ett värde på ca. EUR 4,1 miljoner. Målet med dessa studier, som utförs på alla kontinenter, är att undersöka och bedöma möjligheterna för en långsiktig investering i ett nytt projektland och etablera lokal närvaro, t.ex. genom att grunda ett dotterbolag eller samriskbolag. De företag som mottagit stöd förväntas skapa totala investeringar på EUR 59,9 miljoner.

Ansök om stöd för en förstudie

Läs mer om lånevillkoren