Företag från Färöarna kan ansöka om stöd

Nopef besökte Färöarna i samband med ett seminarium som ordnades på Industrins hus den 23 juni. Under seminariet kunde företag som funderar på att internationalisera sin verksamhet lyssna på olika finansieringsmöjligheter, däribland Nopefs stöd för förstudier.

Per Ovesen, Regionchef för Danmark och Island, poängterar att det är viktigt att resa runt i alla nordiska länder för att personligen kunna möta de företag som planerar en internationalisering.

Det färöiska företaget Tokny (tidigare Simprentis), som specialiserar sig på konsulteringstjänster inom offshore industrin, gav också en presentation om företagets förstudie i Indonesien. Företaget mottog finansiering av Nopef under 2012.

Nopef har beviljat finansiering till fem färöiska företag under åren.

Vår nästa ansökningsdeadline är den 12 augusti. Läs mera om ansökningsprocessen här.