Hög projektaktivitet för stöd av förstudier

Nopef har beviljat finansiering för 25 nya projekt i år. Förstudierna kommer främst att genomföras i Brasilien, Kina, Indien och USA. Antalet projekt i Afrika ökar också hela tiden.

Bland de projekt som blivit beviljade finansiering finns flera sektorer representerade. Till exempel rådgivning och tjänster innanför miljöteknologi, avfallshantering och återvinning, vindkraftsenergi, vattenrening samt miljövänliga produkter och ICT-lösningar.
Projekt från alla nordiska länder finns representerade.