Intyg om mottaget de minimis stöd

Stöd från Nopef utbetalas i enlighet med reglerna i de minimis-förordningen och förutsätter att totalbeloppet per mottagare inte överstiger EUR 200.000 under en period på tre beskattningsår.

Vid utbetalning returnera vänligen ifyllt och undertecknat intyg tillsammans med undertecknad och revisorgodkänd kostnadsredovsining.

Intyget kan laddas ned här.