Nopef bidrar till realiseringen av nordiska små- och medelstora företags internationaliseringsplaner

13 januari 2021

Resultaten från de årligen genomförda kundundersökningarna, bland de nordiska företag som mottagit stödfinansiering från Nopef,  visar att projekt som mottagit stöd har en positiv inverkan på företagens sysselsättning, både i Norden och i projektländerna. Dessutom använder mer än 70% av företagen nordiska underleverantörer för sin verksamhet i projektländerna. Kundundersökningen indikerar vidare att Nopefs finansiering har ett högt mervärde  för de företag som etablerar internationell affärsverksamhet.  Hela 71% av företagen anser nämligen att Nopefs stöd har haft en betydande inverkan på deras beslut att genomföra en förstudie med inriktning på internationalisering.

Varje internationell verksamhet som etablerats med stöd från Nopef har i genomsnitt skapat:

  • 11 jobb globalt, varav 2 jobb i Norden
  • Projektrelaterade investeringar på 1,1 miljoner euro
  • Projektrelaterad försäljning på 2,2 miljoner euro

Beaktande projektaktiviteten och  resultatnivån 2020, som väntas vara i linje med tidigare år, förväntas projekt som mottar finansiering från Nopef skapa  378 arbetstillfällen globalt (varav 62 är i Norden), ca. 51 miljoner euro i projektrelaterade investeringar och ca. 79 miljoner euro i projektrelaterad försäljning.

Resultaten från årets kundundersökning stärker uppfattningen att Nopefs internationaliseringsbidrag förbättrar de nordiska företagens möjligheter att skala upp sin verksamhet och växa.

Svaren från kundundersökningen kommer från 189 respondenter, inklusive 26 respondenter från kundundersökningen 2020. Av de svarande företagen hade 92% fortfarande pågående verksamhet i projektlandet när de deltog i kundundersökningen, tre år efter en framgångsrik etablering.