Nopef godkänner finansiering för 11 nya förstudier

NEFCO har signerat avtal med 11 nordiska små- och medelstora företag för att delfinansiera deras förstudier för internationalisering. Projekten, som godkändes av Nopef i december 2017, kommer att motta totalt EUR 350 000 för evaluering av investeringar inom grön tillväxt och etablering av operativ verksamhet i länder utanför EU.

Förstudier av de godkända projekten kommer att utföras i ett flertal länder och inkluderar bl.a. Kina, Indien, Filippinerna, Chile och USA och förväntas skapa positiva miljöeffekter genom att erbjuda energi- och resurseffektiva lösningar och teknologier i projektländerna.

De nordiska företagen som beviljats finansiering representerar s.k. gröna lösningar och teknologier och inkluderar bl.a. komponenter för vindturbiner, biogasteknologi, lösningar för industriell vattenfiltrering, digitala tjänster, resurseffektiva ventileringssystem och rena lösningar för bilindustrin.

”Det finns en ökad internationell efterfrågan och potential för miljövänliga teknologier utvecklade av nordiska företag. Den beviljade finansieringen av Nopef möjliggör för företagen att identifiera och åtgärda eventuella risker i projektländerna innan de gör ett slutligt investeringsbeslut, säger Fondchefen Mikael Reims på NEFCO.