Nopef och NEFCO går samman

Nordiska projektexportfonden Nopef och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO sammangår från och med 1 januari 2014. Nopefs verksamhet fortsätter efter sammanslagningen som en fond inom NEFCO. Fondens primära syfte blir att främja internationalisering av nordiska små och medelstora företag, med inriktning på finansiering av projektstudier relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt.

Beslutet har tagits av de nordiska samarbetsministrarna i samråd med de nordiska näringsministrarna.
Pressmeddelandet kan läsas här.
Läs mera om NEFCO här.
Ytterligare information:
Mikael Reims, tf. direktör, Nopef, +358 50 566 6618
Lia Oker-Blom, informatör, Nopef, +358 9 684 0570