Nopef sätter fokus på grön tillväxt och hållbar utveckling

Pärmbild_4_kroppadNopefs verksamhetsinriktning förnyas med ett stärkt fokus på finansiering av förstudier för internationalisering av nordiska företag och investeringar relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt. Beslutet innebär att Nopef från och med 2014 prioriterar projekt som bidrar till direkta eller indirekta miljöeffekter och en ökad miljömedvetenhet i projektländerna.

Genom sin nya verksamhetsinriktning skall Nopef i ökad grad bidra till att möta framtidens miljö-, klimat- och energimässiga utmaningar samt medverka till att upprätthålla den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften inom den nordiska SME-sektorn.

Nopef ger prioritet till förstudier för projekt och investeringar som bidrar till energieffektivisering, minskad resursförbrukning, utveckling av hållbar energi samt till innovationer inom miljö och klimatområdet. Nopef sätter därmed fokus på projekt med direkta miljöeffekter genom investeringar i bl.a. effektivare tillverkning och produkter, moderna industriprocesser, miljö- och avfallsteknik samt hållbara lösningar för boende, infrastruktur och transport.

Under sin förnyade inriktning finansierar Nopef även internationaliseringsprojekt med indirekta miljöeffekter, såsom leveranser och utveckling av teknik, automations- och processutrustning, IT-lösningar, underhåll och tjänster samt kunskapsöverföring, där positiva miljöeffekter skapas genom effektivisering, resursbesparingar och en ökad miljömedvetenhet i användarledet.

Samnordiska projekt med deltagare från två eller fler nordiska länder samt projekt med ett särskilt nordiskt intresse prioriteras fortsättningsvis. Nopefs geografiska verksamhetsområde förblir oförändrat med fokus på finansiering av förstudier i länder utanför EU och Efta.

Nopefs nya verksamhetsinriktning gäller från och med 1 januari 2014. Ansökningsfristen för projekt som inte omfattas av Nopefs nya inriktning utlöper den 18 november 2013.


För ytterligare information:
Mikael Reims, t.f. verkställande direktör, Nopef, + 358 9 684 0570
Lia Oker-Blom, Informatör, Nopef, + 358 9 684 0570


Bild: Karin Beate Nøsterud – norden.org