Nopef skapar jobb och investeringar för nordiska företag

Majoriteten av nordiska små- och medelstora företag som har etablerat internationell verksamhet med finansiering av Nopef upplever ökad konkurrenskraft, nya möjligheter för teknologiöverföringar samt ökade anställningar både i deras egna företag samt bland deras nordiska underleverantörer. Bland annat detta framgår av Nopefs årliga kundundersökning som gjordes hösten 2017 och som publicerades i samband med Nopefs årsrapport.

I medeltal skapar varje internationell etablering, som fått stöd av Nopef, 13 nya jobb varav 2 i Norden. Med dagens projektvolym, så förväntas Nopefs stöd årligen leda till ca 500 nya jobb, varav 75 jobb förväntas skapas i de nordiska länderna. Vidare visar kundundersökningen att 58 procent av företagen hade använt sig av eller förväntade använda sig av nordiska underleverantörer som ett resultat av den internationella etableringen.

Kundundersökningen visar hög additionalitet mellan Nopefs beviljade stöd och företagens internationella etableringar. Hela 70 procent av de som mottagit stöd från Nopef ansåg att det mottagna stödet hade en signifikant inverkan på deras beslut att genomföra en internationell etablering. Kundundersökningen visar även långtgående effekter av internationaliseringen med hela 94 procent av företagen ännu verksamma i projektlandet tre år efter etableringen.

Varje etablering har i medeltal resulterat i ca EUR 900,000 i investeringar och ca EUR 2 miljoner i försäljning över en tre-års period. Nopefs stöd förväntas därmed årligen bidra till ca EUR 33 miljoner i investeringar och EUR 74 miljoner i försäljning. Enligt undersökningen så har därmed Nopefs finansieringsstöd en multiplikatoreffekt på 17 för genomförda investeringar och 37 för internationell försäljning.

Kundundersökningen genomförs årligen bland de företag som har etablerat verksamhet i projektländerna tre år tidigare. Under åren 2009-2014 har Nopefs stöd resulterat i 210 internationella företagsetableringar och Nopef har beviljat EUR 6,8 miljoner i finansiering till dessa företag.

Nopefs årsrapport 2017 kan laddas ned här.