Nopefs årsrapport för 2013

Nopefs projektaktivitet ökade under år 2013. Antal ansökningar var totalt 148 stycken och av dessa beviljades 86 projekt förstudiefinansiering till ett värde på totalt 2,7 miljoner euro.

Under året avslutades 88 projekt varav 38 projekt resulterade i en långsiktig utlandsetablering.