Nya förstudier godkända

Nopef kommer att finansiera sju nya projekt. Med dessa medräknade har Nopef godkänt finansiering för över EUR 1 million till nordiska små- och medelstora företag för deras internationalisering under 2016.

Kreditkommittén har beviljat EUR 217, 000 i finansiering till dessa nya projekt. Om långsiktig verksamhet etableras i projektländerna kommer det att resultera i totala investeringar på EUR 9, 35 miljoner. Förstudierna berör investeringar i projekt som utförs i Kina, Iran, Kazakhstan och USA.

Nopef finansieriar förstudier med fokus på grön tillväxt, som t.ex., energieffektivisering, förminskad använding av resurser och utveckling av hållbara energilösningar och innovationer. Flera sektorer finns representerade bland de nya projekten, bl.a. miljövänliga system för jordbrukssektorn, tekniska lösningar för energilagring, IT-lösningar för produktionseffektivisering inom energisektorn, underhåll och service av luftrenare, konsulttjänster för energieffektiva byggnader samt produktion av havrebaserade drycker.

Tillsvidare i år har totalt har trettiosex projekt beviljats finansiering för ett värde på EUR 1,13 miljoner. Målet med dessa studier, som utförs på alla kontinenter, är att undersöka och bedöma möjligheterna för en långsiktig investering i ett nytt projektland och etablera lokal närvaro, t.ex. genom att grunda ett dotterbolag eller samriskbolag. De företag som mottagit stöd förväntas skapa totala investeringar på EUR 55,8 miljoner.

Läs mera om ansökningsprocessen här

Ta reda på vilka projekt som mottagit finansiering under förra året här