Organiskt avfall blir gödsel i Kina

Høst-2_Adm-byggning-Kunming2Nordiska innovationer kan hjälpa till att lösa miljöproblem i alla delar av världen. Det norska företaget Høst verdien i avfall AS i Grimstad har utvecklat en rad olika metoder för hur organiskt avfall kan återanvändas genom att omvandla det till energi, gödsel, jord och jordförbättringsmedel. Bolaget har utvecklat en metod för hur man kan göra torkade fiberrester från biogasanläggningar till mineralisk-organisk gödsel och hanterar idag ca 100 000 ton organiska avfallsrester. Företaget är även Norges största leverantör av jord och driver komposteringsanläggningar runtom i Norge tillsammans med sina partners.

År 2010 fick Høst finansiering av Nopef för att genomföra en förstudie på den kinesiska marknaden. Företaget hade vuxit stadigt i Norge under 10 år och etablerat samarbete med de flesta stora aktörer på avfallsmarknaden. ”Det blev Kina på grund av en rad olika tillfälligheter, men efter att ha fått kontakt med den kinesiska marknaden bestämde vi oss för att starta en etableringsprocess”, berättar verkställande direktör Torleiv Naess.
Den snabba tillväxten, industrialiseringen och förbättringen av levnadsstandarden i Kina har bidragit till att rekordartat öka landets avfallsmängd och därmed ansåg bolaget att det kommer att finnas en stor efterfrågan på dess produkter. Stor mängd organiskt avfall från byar och lantbruk medför förorening av vattendrag samt utsläpp av klimatgaser.
Under förstudiens gång kom Høst i kontakt med stora kulturella skillnader och en omfattande byråkrati, inte minst i och med att regelverket för denna typ av verksamhet i Kina är under konstant förändring. Samriskföretaget Yunnan Sino-Norway Bio-Engineering Co. Ltd. etablerades i november 2012 för att bistå de kinesiska myndigheterna med att lösa några av de stora miljöutmaningar som Kina står inför. Partnerskapet ingicks med det norska företaget Norminor AS tillsammans med det statsägda kinesiska bolaget Yunnan Circular Economy Investment Co. Ltd.
Vid den här tidpunkten hade den kinesiska partnern satt igång en betydande utbyggnad av avloppsreningsverk samt anläggningar för avfallssortering i Yunnanregionen, som gränsar mot Vietnam och Burma och som har en befolkning på omkring 46 miljoner människor. Det organiska avfallet skulle sedan användas som råmaterial för den planerade gödselfabriken i dess produktion av mineralisk organisk gödsel.
Produktionsanläggningen, med en kapacitet på 50 000 ton gödsel per år, stod klar förra hösten och öppnades i slutet på oktober 2013. För tillfället satsar företaget på att öka fabrikens produktionsvolym. Anläggningen byggdes och drivs av samriskbolaget, som också äger tomten. Idag förses gödselfabriken med råmaterial från ett kinesiskt företag som producerar ägg och bedriver en verksamhet med 1,5 miljoner hönor. På sikt är det meningen att anläggningen skall producera gödsel baserat på avfall från regionen.
”Denna succéhistoria hade inte varit möjlig utan grundandet av Norminor AS tillsammans med det norska företaget Shincon AS, som har en lång erfarenhet av den kinesiska marknaden genom sin konsultverksamhet, vilket i sin tur bidragit till det goda samarbetet med kineserna”, konstaterar Naess Ugland.

Idag är Høst igång med en förstudie i grannlandet Vietnam, även den delfinansierad av Nopef. Företaget har lärt sig mycket av sitt arbete i Kina, som pionjärer på en outvecklad marknad. I Vietnam är tanken därför dels att samarbeta med den privata sektorn, dels att exportera råvaror från Norge från bolagets nyöppnade fabrik i Stavanger innan man kommer igång med gödselproduktionen lokalt.

Foto: Høst verdien i avfall AS