Takbeloppet för de minimis-stöd har höjts till 300 000 euro

19 februari 2024

Till följd av att Europeiska kommissionen den 1 januari 2024 godkände de senaste ändringarna i förordningen om de minimis-stöd har reglerna om små stödbelopp ändrats. Maximibeloppet per företag stiger från 200 000 euro till 300 000 euro under en treårsperiod.

Vid finansiering från Nopef iakttas EU:s förordning om de minimis-stöd enligt vilken stöd som betalas av staten är tillåtna, om det totala stödbelopp som betalats ut är högst 300 000 euro per mottagare under tre räkenskapsår. Tack vare det högre maximibeloppet kan allt fler företag ansöka om finansiering från Nopef.

För mer information kontakta oss.