Uppdaterade villkor: Andelen av täckta kostnader ökade och mindre frekvent rapportering

De uppdaterade villkoren och riktlinjerna gäller för pågående och nya Nopef-projekt och gör rapporteringen enklare samtidigt som Nopefs andel av finansieringen ökar.

De uppdaterade villkoren och riktlinjerna för Nopef, som trädde i kraft den 6 mars 2023, innebär tre relevanta förändringar för existerande och nya kunder:

  1. Ökad andel täckta kostnader: Stödet från Nopef kan täcka upp till 50 procent av kostnaderna för en förstudie på upp till 50 000 euro (tidigare 40 procent)
  2. Mindre frekvent rapportering: En skriftlig statusrapport om projektutvecklingen skall skickas in var 12:e månad (tidigare var 6:e månad)
  3. Fokus på nordiska små och medelstora företag: Nopefs kriterier för stödberättigande har uppdaterats till att endast omfatta små och medelstora företag (SMF). Ett nordiskt företag som har högst 249 anställda och 50 MEUR i omsättning kan ansöka om finansiering från Nopef (tidigare högst 500 anställda och 100 MEUR i omsättning).

Villkoren och riktlinjerna har uppdaterats för att göra finansieringsinstrumentet ännu mer relevant för företag som siktar på tillväxt på internationella marknader och för att öka sitt fokus på små och medelstora företag.

”Gröna små och medelstora företag är Nopefs viktigaste målgrupp och det är där vi kan få en ökad additionalitet och tillföra mer värde. De uppdaterade riktlinjerna kommer att stärka Nopefs fokus på och stödja våra mål med att hjälpa nordiska små och medelstora företag att växa på internationella marknader”, säger Mikael Reims, VP, Head of Origination på Nefco.

De ovan nämnda ändringarna har uppdaterats både på Nopefs webbsida och i ansökningsdokumenten och riktlinjerna. Om du har frågor, kontakta oss: info@nopef.com.