Publikationer


Nopefs årsredovisning 2021

Nopef beviljade finansiering till 37 nya projekt för ett totalt värde på 1,26 miljoner euro år 2021. Årsredovisningen som lyfter fram Nopefs verksamhet och huvudsakliga aktiviteter samt dess effekter, är tillgänglig som en digital publikation och kan även laddas ner som en PDF-version.

Se Nopefs årsredovisning 2021: online-versionen eller ladda ner PDF-versionen.
Se pressmeddelande 5 maj 2022: Global demand for Nordic green solutions continues – Nopef supported SMEs with over EUR 1.2 million funding


Nopefs årsredovisning 2021