Publikationer


Annual Review 2019

Nopef beviljade 2019 finansiering på totalt 2,3 miljoner euro till 66 nya projekt. Annual Review 2019, som lyfter fram Nopefs huvudsakliga verksamhet och dess effekter, är tillgänglig som en digital publikation. Den kan även laddas ner som PDF.

Projektaktiviteten inom förnybar energi har fortsatt att öka och vid årets slut representerade sektorn 30 procent av den aktiva portföljen. Andra betydande sektorer är energieffektivitet, resurseffektivitet och hållbar konsumtion, som samtliga bidrar till den gröna övergången.

”Genom detta internationaliseringsstöd får nordiska SME-företag bättre möjligheter att utvecklas och växa. Vi förväntar oss att de slutförda projekten kommer att generera investeringar som totalt uppgår till omkring 36 miljoner euro. Dessutom skapar internationella etableringar även arbetstillfällen både i projektlandet och i Norden, eftersom mer än 70 procent av företagen använder sig av nordiska leverantörer”, säger Mikael Reims, vice VD för Origination hos NEFCO.


Broschyr om Nopef