Publikationer


Nopefs årsredovisning 2023

Nopef beviljade finansiering till 56 nya projekt för ett totalt värde på 1,9 miljoner euro år 2023. Årsredovisningen som lyfter fram Nopefs verksamhet och huvudsakliga aktiviteter samt dess effekter, är tillgänglig som en digital publikation och kan även laddas ner som en PDF-version.

Se Nopefs årsredovisning 2023: online-versionen eller ladda ner PDF-versionen.

 

Tidigare årsredovisningar finns tillgängliga på Nefcos hemsida.


Nopefs årsredovisning 2023