Godkända projekt


Beviljade förstudier

Här listar vi alla företag som beviljats finansiering av Nopef för att utföra en förstudie.

Godkända projekt 2018

Företag Land Verksamhetsområde
V-Dan ApS  Danmark  Produktion av biogödsel
Honkajoki Oy  Finland Återvinning av organiskt avfall
Waister AS  Norge Behandlingsteknik för organiskt avfall
Ortivus AB  Sverige IT-system för utryckningsfordon
Techinova AB  Sverige Teknik för smarta elnät
Coredination AB  Sverige Digitala lösningar för transportsektorn
Stockholm Cooling AB  Sverige Energieffektivisering av fastigheter
MultiDocker Cargo Handling AB  Sverige Hydrauliska lasthanterare
Ombori Services Sweden AB  Sverige Applikationer för mobilhandel
Steelwrist AB  Sverige Teknik för entreprenadmaskiner
Nordicflexhouse IVS  Finland Energieffektiva typhus
Power Stow A/S  Danmark Energieffektiva transportsystem
Concria Oy  Finland Energieffektiva slipsystem
JS Proputec A/S  Danmark Utrustning inom fiskeindustrin
Altum Technologies Oy  Finland Industriell rengöringsteknik
Frinab Fristad Industri AB  Sverige LED-belysningsprodukter
PQR International AB  Sverige Byggnad- och installationssteknik
DNA Diagnostic A/S  Danmark Bioteknik till foderindustrin
Ingeniørfirmaet Poul Tarp A/S  Danmark Pumpteknik till industrin
Dan-List Maskinfabrik A/S  Danmark Energieffektiva skärmaskiner
Greenbird Integration Technology AS  Norge Digitalisering inom eldistribution
Bladefence Oy  Finland Installation av vind- och solenergi
Modelon AB  Sverige Mjukvara för industriell utveckling
Tutee ApS  Danmark Digialisering inom utbildning
Baseload Capital Sweden AB  Sverige Modulära förnybara värmekraftverk
Solar Water Solutions Oy  Danmark Vattenreningsteknik
Vesiotec Oy  Danmark Digitala tjänster för vattenreningssektorn
Mannvit hf.  Island Utveckling av geotermisk energi
Safe Wind Service A/S  Danmark Montering och service av vindkraft
A-LEAF ApS  Danmark Offshore vindkraftverk
PLS Systems AB  Sverige Solenergi
CRD Holding AB  Sverige Solenergi
Kube Energy AS  Norge Off-grid solenergilösningar
M-PAYG ApS  Danmark Off-grid solenergi för enskilda hushåll
WindSim AS  Norge Tjänster för vindkraftsektorn
ReCap Finance AB  Sverige Solenergi
R&D Test Systems A/S  Danmark  Testsystem för vindturbiner
R&D Engineering A/S  Danmark Tjänster för  vindkraftsektorn
BSB Maskinfabrik A/S  Danmark Utrustning till vindindustrin
PolyTech A/S  Danmark Plastkomponenter till vindkraft
ALL NRG A/S  Danmark Konstruktion och service av vindkraftverk
OCS ApS  Danmark Tjänster till offshore vindprojekt
Bioendev AB  Sverige Produktion av pellets
Wello Oy  Finland Elproduktion med hjälp av vågenergi
AW – Energy Oy  Finland Elproduktion med hjälp av vågenergi
AB Ludvig Svensson  Sverige Energieffektivisering i växthus
R2 Agro A/S  Danmark Miljövänligt foder
Nasto-Polar Rakennuspalvelut Oy  Finland Plantskola och landskapsarkitektur
Jens Ulrik Tarpgaard  Danmark Jordbruksverksamhet
NEPCon F.M.B.A.  Danmark Miljöcertifieringar för skogs- och jordbruk
Selstad AS  Norge Miljövänlig utrustning till fiskesektorn
Social Foodies Holding ApS  Danmark Hållbar produktion av livsmedel
Harry Andersen & Søn A/S  Danmark Konstruktion av foderkvarnar
Greenline Fishing Gear A/S  Danmark Fiskeselektionsutrustning
NEPCon F.M.B.A.  Danmark Miljöcertifieringar för skogs- och jordbruk
JustCommonSense Europe AB  Sverige Ogräsbekämpning inom jordbruk
SCALGO Development ApS  Danmark Riskhantering vid översvämningar
Pindstrup Mosebrug A/S  Danmark Substrat för växtförädling
Processus AB  Sverige Konsultering inom vattenområdet
Primoceler Oy  Finland Miljövänliga teknik till hälsovårdssektorn
Pro-Safe A/S  Danmark Miljövänliga lättviktsfartyg
Nordic Technologies A/S  Danmark Vattenreningsteknik
Allsize Company A/S  Danmark Ekologiskt hållbara kläder
Kemi-Tech ApS  Danmark Rensning av vattensystem
Tise AS  Danmark Mobilhandel med begagnade kläder
Naturvention Oy  Finland Inneluftsförbättrande grönväggar
TransForm af 1994 ApS  Danmark Vattenrening
Aquaminerals Finland Oy  Finland Vattenreningslösningar
Infuser ApS  Danmark Industriell luftrensningsteknik
Maritime Robotics AS  Danmark Teknik för utsläppsbekämpning
Prime Cookstoves AS  Norge Mobila torkugnar för jordbrukssektorn

Godkända projekt 2017

Företag Land Verksamhetsområde
Borum Industri A/S  Danmark  Maskiner för effektivt vägunderhåll
 Ceramic Speed Sport A/S  Danmark  Produktion av kullager
 SkyTEM Surveys ApS  Danmark Rådgivning inom vattenlösningar
 Danwind Spare Parts ApS  Danmark Verktygsförsäljning till vindkraftsektorn
 Bactiguard AB  Sverige Infektionshämmande produkter till hälsosektorn
 Justsen Energiteknik A/S  Danmark Biomassaanläggningar
 Kesla Oyj  Finland Miljövänliga lösningar för skogsindustrin
 Climeon AB  Sverige Värmekraftteknik till industrin
 Develco Products A/S  Danmark  Kontrollsystem för energisektorn
 DAFA A/S  Danmark  Isoleringsmaterial för energisektorn
 Rose Holm A/S Danmark Produkter för vindkraftsektorn
 Ductor Oy  Finland Biogasanläggningar
 Link Solutions ApS  Danmark Miljövänliga kabelkomponenter
 Elers Medical Finland Oy  Finland Miljövänliga sjukvårdstextiler
 Altered Stockholm AB  Sverige  Vattenbesparande produkter för hushåll
 HM Power AB  Sverige Utrustning för elkraftsdistributörer
 Sontech International AB  Sverige Ljuddämpningsprodukter till fordonsindustrin
 Logiwaste AB  Sverige Lösningar för insamling av avfall
 KemiTech Aps  Danmark Reningssystem för biomassaanläggningar
 Cleancook Sweden AB  Sverige Miljövänliga etanolkokspisar
 Greenely AB  Sverige  IT-tjänster inom energieffektivisering
 3A-it A/S  Danmark  Digitalisering för dokumenthantering
 VM Klima ApS  Danmark   Miljövänliga ventilations- och kylsystem
 Axjo Plastic AB  Sverige  Återvinningscentral för plastavfall
 Introteknik AB  Sverige  Miljövänlig ytbehandlingsteknik
 Fasterholt Maskinfabrik A/S  Danmark  Produktion av lantbruksmaskiner
 Cflow Fish Handling AS  Norge  Teknik för fiskeindustrin
 Lumine AB  Sverige Lösningar för LED-belysning
 Oxyl Clean AS  Norge  Miljövänliga desinficeringslösningar
 Sensys Gatso Sweden AB  Sverige  Systemlösningar för trafiksäkerhet
 Ductus Consulting AB  Sverige  Energibesparing för privata hushåll
 Differ AS  Norge  Solenergianläggningar
 Flowocean AB  Sverige Havsbaserade vindkraftsanläggningar
 D-Tech ehf.  Island Miljövänlig desinficeringsteknik för fiskindustrin
 OCS Overhead Conveyor System AB  Sverige Materialhanterings- och transportsystem
 CN3 A/S  Danmark  Mjukvara till byggnadsindustrin
 Unibio A/S  Danmark  Produktion av proteiner till foderindustrin
 Orwak AB  Sverige  Avfallshanteringsssystem
 Steelwrist AB  Sverige  Energieffektiva entreprenadmaskiner
 Comet Trawl ApS  Danmark Miljömässigt hållbar fiskeutrustning
 TSR Electronic A/S  Danmark Energieffektivisering inom fiskeindustrin
 NEPCon  Danmark Miljöcertificering och -rådgivning
 Solarflex Aps  Danmark Solenergianläggningar
 Tapflo AB  Sverige  Membran- och centrifugalpumpar
 Vlab Wind ApS  Danmark  Konsulttjänster till vindindustrin
 Cibes Lift AB  Sverige  Energieffektiva personhissar
 Genano Oy  Finland Luftrensningssystemer
 SolarWave AB  Sverige  Vattenreningssystem
 Aurelia Turbines Oy  Finland  Energieffektiva gasturbiner
 Simosol Oy  Finland  Hållbar bantering av skogsresurser
 ReCap Finance AB  Sverige Solenergi lösningar
 Kube Energy AS  Norge  Off-grid solenergi
 SP Invest ApS  Danmark  Produkter för hantering  av avloppsvatten
 CRI ehf.  Island   Metanolproduktion från industriella utsläpp
 Global Wind Academy ApS  Danmark  Utbildning av servicepersonal för vindkraftsektorn
 EHP Environment Oy  Finland Miljömätningsinstrument
 Norsk Solar AS  Norge Solenergianläggningar
 SolarBora AB  Sverige  Off-grid solenergi
 Guardian Security & Risk Management ApS  Danmark  Säkerhets- och riskhantering
 Paper-Less ApS  Danmark  Mjukvara för dokumenthantering
 Engiso ApS  Danmark  Försäljning av vindkraftskomponenter
 Cortus AB  Sverige Lösningar för förnybar energigas
 Sofi Filtration Oy  Finland  Industriella vattenfilter
 JS Ventilation A/S  Danmark Miljövänliga ventilationslösnignar
 Granudan ApS  Danmark  Vattenbaserade slipmedel till vindkraftsindustrin
 LinkAiders ApS  Danmark  Kommunikationssystem för krisområden
 COT-Clean Oil Technology AB  Sverige  Oljefiltreringslösningar
 Comptech Holding AB  Sverige  Komponenter till elbilindustrin
 Pivab AB  Sverige Miljövänlig lackeringsutrustning
 Dafo Brand AB  Sverige Miljövänliga brandskyddsprodukter

 

Godkända projekt 2016

Företagsnamn Land Verksamhetsområde
 Amanda Seafood A/S  Danmark  Hållbar produktion av fiskeprodukter
 Ocean Team Scandinavia A/S  Danmark  Reningsteknik för industrin
 Polar Toghlerar ehf.  Island  Energieffektiv utrustning för fiskeindustrin
 Cambi Group AS  Norge  Behandlingsanläggningar för industriellt avfall
 Ribe Jernindustri A/S  Danmark  Energieffektiv värmeteknik
 Aviolinx Software AB  Sverige  IT-tjänster för resursoptimering
 Trade-line A/S  Danmark  Vatten och avloppsteknik
 FabricAir A/S  Danmark  Ventillationssystem för industrin
 Nordautomation Oy  Finland  Bioenergianläggningar
 Lowenco A/S  Danmark  Energieffektiva kylsystem
 Ductor Oy  Finland  Biogasanläggningar
 Ekamant AB  Sverige  Energieffektiva produkter till träindustrin
 Scandinavian Centriair AB  Sverige  Rening av luftburna industriella utsläpp
 Clean Solutions Finland Oy  Finland  Miljövänliga rengöringsmedel
 DGE Miljø-og Ingeniørfirma A/S  Danmark  Miljörådgivning för privat och offentlig sektor
 Fasterholt Maskinfabrik A/S  Danmark  Bevattningsanläggningar för jordbruk
 Ørbæk Autogenbrug ApS  Danmark  Återvinning av fordon och fordonsdelar
 Moving Floor Gotland AB  Sverige  Avfallshantering för lantbrukssektorn
 PPAM.se Sweden AB  Sverige  Solkraftsanläggningar
 Rec Alkaline Oy  Finland  Återvinning av alkaliska engångsbatterier
 Eera Waste Refining Oy  Finland  Behandlingsanläggningar för kommunalt avfall
 Kometos Oy  Finland  Energisnål utrustning för jordbruksindustrin
 Ideal Engineering A/S  Danmark  Miljövänliga ytbehandlingslösningar
 Chromafora AB  Sverige  Vattenrening för gruv- och metallindustrin
 Paragon Nordic AB  Sverige  Miljövänliga kemiska produkter
 TransForm af 1994 ApS  Danmark  Miljörådgivning för jordbrukssektorn
 Dansk IngeniørService A/S  Danmark  Rådgivning inom energisektorn
 Cranab AB  Sverige  Energieffektiva skogsmaskiner
 Östberg Group AB  Sverige  Värmeväxlare och energiåtervinningsaggregat
 General Finland Osuuskunta  Finland  Miljövänliga produkter för jordbrukssektorn
 Oatly AB  Sverige  Ekologiska livsmedel
 Sigra Group AS  Norge  Energieffektivisering
 Touche Trading A/S  Danmark  Vattenreningsanläggningar
 Sustainable Energy Asset Management Oy  Finland  Programvara för energioptimering
 QleanAir Scandinavia AB  Sverige  Luftreningsteknik
 WiSub AS  Norge  Elteknik för subsea-installationer
 Bookit Finland Oy  Finland  IT applikationer för konsumentlogistik
 Weldmec Marine Ab  Finland  Energisnåla yrkesbåtar
 IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer AB  Sverige  Energieffektiva miljöbyggnader
 Ferroamp Elektronik AB  Sverige  Teknik för energieffektivisering för fastigheter
 Nordan Consult AS  Norge  Solenergianläggningar
 Kølemadsen A/S  Danmark  Produktion av miljövänliga kylssystem
 ORF Liftækni hf.  Island  Miljövänliga kosmetikprodukter
 Cold A/S  Danmark  Skydds- och miljöteknik
 WO Airport Interior A/S  Danmark  Energisnål transportteknik
 ComBigaS ApS  Danmark  Biogasanläggningar
 Resolux ApS  Danmark  Komponenter till vindkraftsektorn
 Norleg A/S  Danmark  Tillverkning av lekplatsutrustning i trä
 Safe Ocean Service A/S  Danmark  Rådgivning inom energisektorn
 Erfurt A/S  Danmark  Miljövänliga textiler
 Plastix A/S  Danmark  Återvinning av produkter från fiskindustrin
 Prebona AB  Sverige  Miljövänliga ytbehandlingsprodukter
 Jokikone Oy  Finland  Service och underhåll av fritidsmaskiner
 Incell International AB  Sverige  Smarta litiumbatterisystem för telekomsektorn
 Steelwrist AB  Sverige  Verktyg för entreprenadmaskiner
 DanishKnowhow-Training ApS  Danmark  Rådgivning inom jordbrukssektorn
 Elemenco Oy  Finland  Tillverkning av byggnader i trämoduler
 Streacon A/S  Danmark  Energisnåla pressmaskiner för industrin
 Hirtshals Yard A/S  Danmark  Miljövänliga fiskefartyg
 Tekla ehf.  Island  Kylningsutrustning till lantbrukssektorn
 Consia ApS  Danmark  Konsultering inom miljö-och trafiksäkerhet
 Much More Water A/S  Danmark  Vattenreningsutrustning
 PG Monitoring System AB  Sverige  Monitoreringssystem för fjärrvärmenät
 AB Halmstads Gummifabrik  Sverige  Återvinningsbara produkter för fordonsindustrin
 PolyTech A/S  Danmark  Komponenter till vindkraftsektorn
Green instruments A/S Danmark Miljömätningsinstrument för den maritima sektorn
K.M. Fish Machinery A/S Danmark Energieffektivisering inom fiskerisektorn
Nordic Granit Johla AB Sverige Miljömässigt hållbara mineralprodukter
Vizendo AB Sverige Digitala träningsprogram för energisektorn
Sterner AS Norge Miljömässigt hållbar landbaserad fiskeodling
K.M. Marine EL A/S Danmark Energieffektivisering inom marinsektorn
Y-Connection A/S Danmark LED belysning
PatoGen Analyse AS Norge Laboratorietjänster till fiskeodlingsindustrin
Acanova Innovation AB Sverige Utsädesteknik till jordbrukssektorn
Differ AS Norge Off-grid solenergisystem för hushåll
MindConnect AB Sverige IT-tjänster för trafikplanering

Godkända projekt 2015

Företagsnamn Land Verksamhetsområde
ABECE AB SE Miljövänlig tillverkning av takpannor
Air-Site AB SE Ventilationslösningar
Ambertec Oy FI Mätutrustning till pappersindustrin
AnVa Polytech AB SE Polymera komponenter för industrin
Aurelia Turbines Oy FI Mikroturbiner till industrin
AVA Monitoring AB SE Instrument och system för miljömätningar
AVN Hydraulik A/S DK Hydraulisk teknik för vindkraftsektorn
Blueair AB SE Leverans av luftrensningssystem
Cabinplant A/S DK Energieffektiv teknik till livsmedelsindustrin
Cargo & Kraft Turbin Sverige AB SE Småskaliga vattenkraftanläggningar
ChargeStorm AB SE Smarta laddstationer för elfordon
Cibes Lift AB SE Energieffektiva hissar
Cimco Marine AB c/o Marine Diesel AB SE Energieffektiva dieselutombordsmotorer
Cistes Service AB SE Ventilationsteknik
CO2 LIGHT A/S DK LED installationer
CybAero AB SE Energieffektiva drönare för civilt bruk
DAFA A/S DK Isoleringsmaterial till vindkraftsektorn
Danwind ApS DK Service inom vindkraftsektorn
Elplatek A/S DK Miljövänlig ytbehandlingsteknik för industrin
eMaintenancE365 AB SE Analystjänster för transportsektorn
Environment Solutions ApS DK Miljöskyddsutrustning
Erfurt A/S DK Resursbesparande textilproduktion
Eton Systems AB SE Automationssystem för textilindustrin
FKI Fast Food Teknik a/s DK Energieffektiv teknik för livsmedelsindustrin
Flexenclosure AB SE Energilösningar för telekomsektorn
GEFA SYSTEM AB SE Styr- och reglersystem till gruvindustrin
Green Instruments A/S DK Miljömätningsutrustning för marinsektorn
HØST verdien i avfall AS NO Gödsel baserat på organiskt avfall
HZPC Sadokas Oy FI Odling av utsädespotatis
IA Industriarmatur AB SE Vattenteknik till energisektorn
Indufor Oy FI Konsultering inom hållbart skogsbruk
Integra Trading ApS (CT-technologies ApS) DK Energieffektiv frys- och kylutrustning
Introteknik AB SE Ytbehandlingsteknik för gruvindustrin
IVL Svenska Miljöinstitutet AB SE Vattenreningsteknik
Jiffy Products International AS NO Torvbriketter för växtodlingssektorn
KSM Stoker A/S DK Energieffektiva förbränningsanläggningar
Loyalty Factory Aps DK Kundrelationssystem för resursoptimering
LSM Industries A/S DK Energieffektiva industripumpar
Mentor ehf IS Undervisningssystem och resursoptimering
Metrum Sweden AB SE Mätvärdesinsamling inom energiområdet
NEPCon DK Rådgivning inom hållbart skogsbruk
Norlax A/S DK Ekologisk fiskförädling
Oatly AB SE Ekologiska livsmedel
ØPD Group AS NO Miljövänliga pipelinesystem
Östberg Group AB SE Värmeväxlare och energiåtervinningsaggregat
Oxeon AB SE Fiberteknik för industriellt bruk
Photocat A/S DK Ytbehandlingsteknik för luftrening
PlanEnergi DK Biomassaanläggningar
Prime Cookstoves AS NO Miljövänliga kokspisar
Pure Waste Textiles Oy FI Textiler baserat på avfall från industrin
PureH2O A/S DK Leverans av vattenreningsanläggningar
Qmatec Drilling AS NO Borrningsteknik för vattenbrunnar
Retap Aps DK Miljövänliga vattenflaskor
Rydell & Lembke kyl & värmeteknik AB SE Installation av kyl och värmeteknik
Safe Ocean Service ApS DK Service inom offshore och marinsektor
Sanol AB SE Nedbrytbara absorbenter för oljeindustrin
SCADA International A/S DK Service inom vindkraftsektorn
SF Marina System AB SE Miljömässigt hållbara flytanläggningar
Sioo Woodprotection AB SE Miljövänliga träbehandlingsprodukter
Svenska Aerogel AB SE Filtreringsteknik för matvaruindustrin
Swede Energy Power Solutions AB SE Projekt inom förnyelsebar energi
Tapflo AB SE Energisnåla industripumpar
Tekmur Oy FI Förbränningsenheter för sjukhusavfall
Telcon A/S DK Rådgivning inom telekommunikationssektorn
Tomax AS NO Produktionseffektivisering för oljesektorn
Tor-Mo Trawl ApS DK Produktion av fiskeutrustning
Ucaria ehf. IS Produktion av enzymer för industrin
UNIwise ApS DK Digitalisering inom undervisningssektorn
Vaki fiskeldiskerfi hf. IS Ekologisk fiskodling
Valutec AB SE Energisnåla torkningsanläggningar
VEIDEC AB SE Miljövänliga kemikalier
Verkis hf. IS Konsulttjänster för energisektorn
Wedcooling AB SE Energieffektiva mjölkkyltankar

 

Godkända projekt 2014

Företagsnamn Land Verksamhetsområde
Aalborg CSP A/S DK Projektering av utrustning till solenergisektorn
AB Krossekonomi SE Mobilkrossningsverksamhet
AB Ludvig Svensson SE Produktion och försäljning av textillösningar för växthus
Aluflam A/S DK Brandskydd till industrin
Aqua Unique Norge AS NO Produktion av vattenreningsteknik
Assegai Enterprises Oy FI Miljöskyddsutbildning för olje- och gasindustrin
ATS Advanced Technical Solutions AB SE 3D scanning för industriella behov
Bach Composite Industry A/S DK Produktion av komponenter till vindenergisektorn
Belman A/S DK Produktion av kompensatorer till energisektorn
Brighterlite Norway AS NO Leverans av solenergisystem för hushåll
C.F. Nielsen A/S DK Produktion av brikettlösningar till industrin
Cambi AS NO Behandling av slam- och bioavfall
Clean Air Technologies i Helsingborg AB SE Systemlösningar för värmeåtervinning
Climator Sweden AB SE Produkter för nedkylning av läkemedel
Consia ApS DK IT-lösningar inom trafiksäkerhet och miljö
Cubility AS NO Teknisk utrustning till offshore industrin
Dan Pig A/S DK Rådgivning inom jordbrukssektorn
Danish Management A/S DK Energieffektivisering inom byggsektorn
Dan-List Maskinfabrik A/S DK Maskiner för skogsbrukssektorn
DanSolar ApS DK Montering och service inom solenergisektorn
Danwind Spare Parts ApS DK Teknisk utrustning och service till vindkraftssektorn
DC-System Insulation A/S DK Isoleringspaneler för livsmedelsindustrin
Ecovent ApS DK Rådgivning för byggande av miljöhus
EHP-Tekniikka Oy FI Leverans av miljömätningssystem till industrin
Elplatek A/S DK Ytbehandling till industrin
EMD International A/S DK IT-system för vindkraftssektorn
Fastpap Oy FI Teknologiska lösningar till pappersindustrin
FluxSense AB SE Detektion av läckage från petrokemiindustrin
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy FI Kompetenscenter inom avfallshantering
Green Gas AS NO Biogasanläggningar baserat på organiskt avfall
Ignitia AB SE Väderinformation för jordbrukssektorn
Intellipocket Oy FI IT-lösningar för ersättning av plastkort
͍slensk matorka ehf. IS Miljövänlig akvakultur
Jyden Bur A/S DK Service och montering inom jordbrukssektorn
Logosol AB SE Leverans och installation av småskaliga sågverk
MEAB Metallextraktion AB SE Hydrometallurgisk laboratorieutrustning
NEPCon DK Rådgivning inom hållbart skogsbruk
Nestor Cables Oy FI Tillverkning av optiska fiberkablar
Oceanvolt Oy FI Elektriska propulsionsystem
OCS Overhead Conveyor System AB SE Materialhanterings- och transportsystem
Petrostreamz AS NO Leverans av IT-system till energisektorn
Pilotfish Networks AB SE Eco-drivingsystem för bussoperatörer
Poul Schou A/S DK Avfallshantering
PQR Consult AB SE Installationsteknik
Promt Design AB SE Service för sågverk och pappersbruk
Purenviro AS NO Miljöteknik för hantering av luftutsläpp
Resolux ApS DK Komponenter till vindkraftssektorn
Roll-o-Matic A/S DK Maskiner för tillverkning av miljövänliga plastpåsar
Safeline Sweden AB SE Produkter inom hisselektronik
Saxlund Bioenergy AB SE Modulära panncentraler för skogsbränslen
Scandinavian Enviro Systems AB SE Pyrolysanläggningar för återvinning av uttjänta däck
Silvandersson Sweden AB SE Miljövänliga produkter för skadedjurskontroll
SkyTEM Surveys ApS DK Rådgivning för hydrogeologiska undersökningar
Steinsvik Aqua AS NO Foderutrustning till fiskodlingsindustrin
Strands Fordonskomponenter AB SE Energieffektiva belysningsprodukter
TCO AS NO Service inom olje- och gassektorn
Time Advice A/S DK IT-system för resursutnyttjande
Trilobite Microsystems AS NO Leverans av vattenreningsteknik till industrin
TTR Sweden AB SE Miljövänliga flamskyddsmedel
Valka ehf IS Försäljning, service och montering inom fiskeriindustrin
Water Group Ltd Oy FI Vattenreningsteknik till pappersindustrin
Westmatic i Arvika AB SE Tvättanläggningar för tunga fordon
Windar Photonics A/S DK Tekniska sensorer till vindkraftssektorn
WizArts Inc A/S DK IT-system för kontroll av energianvändning
Workspace Oy FI Tjänster inom arbetsmiljö, design och arkitektur
Ymer Technology AB SE Miljövänliga kylsystem