Godkända projekt


Beviljade förstudier

Här listar vi alla företag som beviljats finansiering av Nopef för att utföra en förstudie.

Godkända projekt 2018

Företag Land Verksamhetsområde
V-Dan ApS  Danmark  Produktion av biogödsel
Honkajoki Oy  Finland Återvinning av organiskt avfall
Waister AS  Norge Behandlingsteknik för organiskt avfall
Ortivus AB  Sverige IT-system för utryckningsfordon
Techinova AB  Sverige Teknik för smarta elnät
Coredination AB  Sverige Digitala lösningar för transportsektorn
Stockholm Cooling AB  Sverige Energieffektivisering av fastigheter
MultiDocker Cargo Handling AB  Sverige Hydrauliska lasthanterare
Ombori Services Sweden AB  Sverige Applikationer för mobilhandel
Steelwrist AB  Sverige Teknik för entreprenadmaskiner
Nordicflexhouse IVS  Finland Energieffektiva typhus
Power Stow A/S  Danmark Energieffektiva transportsystem
Concria Oy  Finland Energieffektiva slipsystem
JS Proputec A/S  Danmark Utrustning inom fiskeindustrin
Altum Technologies Oy  Finland Industriell rengöringsteknik
Frinab Fristad Industri AB  Sverige LED-belysningsprodukter
PQR International AB  Sverige Byggnad- och installationssteknik
DNA Diagnostic A/S  Danmark Bioteknik till foderindustrin
Ingeniørfirmaet Poul Tarp A/S  Danmark Pumpteknik till industrin
Dan-List Maskinfabrik A/S  Danmark Energieffektiva skärmaskiner
Greenbird Integration Technology AS  Norge Digitalisering inom eldistribution
Bladefence Oy  Finland Installation av vind- och solenergi
Modelon AB  Sverige Mjukvara för industriell utveckling
Tutee ApS  Danmark Digialisering inom utbildning
Baseload Capital Sweden AB  Sverige Modulära förnybara värmekraftverk
Solar Water Solutions Oy  Danmark Vattenreningsteknik
Vesiotec Oy  Danmark Digitala tjänster för vattenreningssektorn
Mannvit hf.  Island Utveckling av geotermisk energi
Safe Wind Service A/S  Danmark Montering och service av vindkraft
A-LEAF ApS  Danmark Offshore vindkraftverk
PLS Systems AB  Sverige Solenergi
CRD Holding AB  Sverige Solenergi
Kube Energy AS  Norge Off-grid solenergilösningar
M-PAYG ApS  Danmark Off-grid solenergi för enskilda hushåll
WindSim AS  Norge Tjänster för vindkraftsektorn
ReCap Finance AB  Sverige Solenergi
R&D Test Systems A/S  Danmark  Testsystem för vindturbiner
R&D Engineering A/S  Danmark Tjänster för  vindkraftsektorn
BSB Maskinfabrik A/S  Danmark Utrustning till vindindustrin
PolyTech A/S  Danmark Plastkomponenter till vindkraft
ALL NRG A/S  Danmark Konstruktion och service av vindkraftverk
OCS ApS  Danmark Tjänster till offshore vindprojekt
Bioendev AB  Sverige Produktion av pellets
Wello Oy  Finland Elproduktion med hjälp av vågenergi
AW – Energy Oy  Finland Elproduktion med hjälp av vågenergi
AB Ludvig Svensson  Sverige Energieffektivisering i växthus
R2 Agro A/S  Danmark Miljövänligt foder
Nasto-Polar Rakennuspalvelut Oy  Finland Plantskola och landskapsarkitektur
Jens Ulrik Tarpgaard  Danmark Jordbruksverksamhet
NEPCon F.M.B.A.  Danmark Miljöcertifieringar för skogs- och jordbruk
Selstad AS  Norge Miljövänlig utrustning till fiskesektorn
Social Foodies Holding ApS  Danmark Hållbar produktion av livsmedel
Harry Andersen & Søn A/S  Danmark Konstruktion av foderkvarnar
Greenline Fishing Gear A/S  Danmark Fiskeselektionsutrustning
NEPCon F.M.B.A.  Danmark Miljöcertifieringar för skogs- och jordbruk
JustCommonSense Europe AB  Sverige Ogräsbekämpning inom jordbruk
SCALGO Development ApS  Danmark Riskhantering vid översvämningar
Pindstrup Mosebrug A/S  Danmark Substrat för växtförädling
Processus AB  Sverige Konsultering inom vattenområdet
Primoceler Oy  Finland Miljövänliga teknik till hälsovårdssektorn
Pro-Safe A/S  Danmark Miljövänliga lättviktsfartyg
Nordic Technologies A/S  Danmark Vattenreningsteknik
Allsize Company A/S  Danmark Ekologiskt hållbara kläder
Kemi-Tech ApS  Danmark Rensning av vattensystem
Tise AS  Danmark Mobilhandel med begagnade kläder
Naturvention Oy  Finland Inneluftsförbättrande grönväggar
TransForm af 1994 ApS  Danmark Vattenrening
Aquaminerals Finland Oy  Finland Vattenreningslösningar
Infuser ApS  Danmark Industriell luftrensningsteknik
Maritime Robotics AS  Danmark Teknik för utsläppsbekämpning
Prime Cookstoves AS  Norge Mobila torkugnar för jordbrukssektorn

Godkända projekt 2017

Företag Land Verksamhetsområde
Borum Industri A/S  Danmark  Maskiner för effektivt vägunderhåll
 Ceramic Speed Sport A/S  Danmark  Produktion av kullager
 SkyTEM Surveys ApS  Danmark Rådgivning inom vattenlösningar
 Danwind Spare Parts ApS  Danmark Verktygsförsäljning till vindkraftsektorn
 Bactiguard AB  Sverige Infektionshämmande produkter till hälsosektorn
 Justsen Energiteknik A/S  Danmark Biomassaanläggningar
 Kesla Oyj  Finland Miljövänliga lösningar för skogsindustrin
 Climeon AB  Sverige Värmekraftteknik till industrin
 Develco Products A/S  Danmark  Kontrollsystem för energisektorn
 DAFA A/S  Danmark  Isoleringsmaterial för energisektorn
 Rose Holm A/S Danmark Produkter för vindkraftsektorn
 Ductor Oy  Finland Biogasanläggningar
 Link Solutions ApS  Danmark Miljövänliga kabelkomponenter
 Elers Medical Finland Oy  Finland Miljövänliga sjukvårdstextiler
 Altered Stockholm AB  Sverige  Vattenbesparande produkter för hushåll
 HM Power AB  Sverige Utrustning för elkraftsdistributörer
 Sontech International AB  Sverige Ljuddämpningsprodukter till fordonsindustrin
 Logiwaste AB  Sverige Lösningar för insamling av avfall
 KemiTech Aps  Danmark Reningssystem för biomassaanläggningar
 Cleancook Sweden AB  Sverige Miljövänliga etanolkokspisar
 Greenely AB  Sverige  IT-tjänster inom energieffektivisering
 3A-it A/S  Danmark  Digitalisering för dokumenthantering
 VM Klima ApS  Danmark   Miljövänliga ventilations- och kylsystem
 Axjo Plastic AB  Sverige  Återvinningscentral för plastavfall
 Introteknik AB  Sverige  Miljövänlig ytbehandlingsteknik
 Fasterholt Maskinfabrik A/S  Danmark  Produktion av lantbruksmaskiner
 Cflow Fish Handling AS  Norge  Teknik för fiskeindustrin
 Lumine AB  Sverige Lösningar för LED-belysning
 Oxyl Clean AS  Norge  Miljövänliga desinficeringslösningar
 Sensys Gatso Sweden AB  Sverige  Systemlösningar för trafiksäkerhet
 Ductus Consulting AB  Sverige  Energibesparing för privata hushåll
 Differ AS  Norge  Solenergianläggningar
 Flowocean AB  Sverige Havsbaserade vindkraftsanläggningar
 D-Tech ehf.  Island Miljövänlig desinficeringsteknik för fiskindustrin
 OCS Overhead Conveyor System AB  Sverige Materialhanterings- och transportsystem
 CN3 A/S  Danmark  Mjukvara till byggnadsindustrin
 Unibio A/S  Danmark  Produktion av proteiner till foderindustrin
 Orwak AB  Sverige  Avfallshanteringsssystem
 Steelwrist AB  Sverige  Energieffektiva entreprenadmaskiner
 Comet Trawl ApS  Danmark Miljömässigt hållbar fiskeutrustning
 TSR Electronic A/S  Danmark Energieffektivisering inom fiskeindustrin
 NEPCon  Danmark Miljöcertificering och -rådgivning
 Solarflex Aps  Danmark Solenergianläggningar
 Tapflo AB  Sverige  Membran- och centrifugalpumpar
 Vlab Wind ApS  Danmark  Konsulttjänster till vindindustrin
 Cibes Lift AB  Sverige  Energieffektiva personhissar
 Genano Oy  Finland Luftrensningssystemer
 SolarWave AB  Sverige  Vattenreningssystem
 Aurelia Turbines Oy  Finland  Energieffektiva gasturbiner
 Simosol Oy  Finland  Hållbar bantering av skogsresurser
 ReCap Finance AB  Sverige Solenergi lösningar
 Kube Energy AS  Norge  Off-grid solenergi
 SP Invest ApS  Danmark  Produkter för hantering  av avloppsvatten
 CRI ehf.  Island   Metanolproduktion från industriella utsläpp
 Global Wind Academy ApS  Danmark  Utbildning av servicepersonal för vindkraftsektorn
 EHP Environment Oy  Finland Miljömätningsinstrument
 Norsk Solar AS  Norge Solenergianläggningar
 SolarBora AB  Sverige  Off-grid solenergi
 Guardian Security & Risk Management ApS  Danmark  Säkerhets- och riskhantering
 Paper-Less ApS  Danmark  Mjukvara för dokumenthantering
 Engiso ApS  Danmark  Försäljning av vindkraftskomponenter
 Cortus AB  Sverige Lösningar för förnybar energigas
 Sofi Filtration Oy  Finland  Industriella vattenfilter
 JS Ventilation A/S  Danmark Miljövänliga ventilationslösnignar
 Granudan ApS  Danmark  Vattenbaserade slipmedel till vindkraftsindustrin
 LinkAiders ApS  Danmark  Kommunikationssystem för krisområden
 COT-Clean Oil Technology AB  Sverige  Oljefiltreringslösningar
 Comptech Holding AB  Sverige  Komponenter till elbilindustrin
 Pivab AB  Sverige Miljövänlig lackeringsutrustning
 Dafo Brand AB  Sverige Miljövänliga brandskyddsprodukter