Nopef vuonna 2022: 35 uutta hanketta edistävät vihreää ja kilpailukykyistä Pohjolaa

Lähes 60 prosenttia uudesta rahoituksesta myönnettiin kiertotalouteen ja uusiin kestäviin liiketoimintamalleihin liittyviin hankkeisiin. Nopef on 40 toimintavuoden jälkeen edelleen merkittävä rahoituslähde pohjoismaisille pk-yrityksille, jotka haluavat laajentua uusille markkinoille.

Vuonna 2022 Nopef (Pohjoismaiden projektivientirahasto) myönsi rahoitusta 35 uudelle hankkeelle yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Valtaosa hyväksytyistä hankkeista (57 %) liittyi kiertotalouteen ja kestäviin liiketoimintamalleihin. Se on ala, joka herättää suurta kiinnostusta pohjoismaisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Lisäksi merkittävä osa uudesta rahoituksesta myönnettiin hankkeille, jotka käsittelivät ympäristöä säästävää rakentamista, ympäristöä säästävää meritaloutta sekä digitalisaatiota, tekoälyä ja dataa. Tutustu vuoden 2022 vuosikertomukseen

Kaikki hyväksytyt hankkeet edistivät Pohjoismaiden ministerineuvoston pohjoismaisen Visio 2030:n toimintasuunnitelmia.

”Nopefin tärkein tavoite on tukea pohjoismaisen vision ohjelma-aloitteita, joiden tavoitteena on tehdä Pohjoismaista maailman vastuullisin ja integroiduin alue. Neljän vuosikymmenen kokemuksemme pohjoismaisten pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisesta yhdistettynä rahastoja hallinnoivan  Nefcon ympäristöosaamiseen antaa Nopefille ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää vihreää ja kilpailukykyistä Pohjolaa”, kertoo Mikael Reims, Vice President, Origination, Nefco.

Tukemassa vihreiden pohjoismaisten ratkaisujen pääsyä markkinoille

Nopef tarjoaa pohjoismaisille ympäristöratkaisuille rahoitusta esitutkimuksia varten, jotka koskevat kansainvälistymistä ja kaupallisten pilotti- ja demonstraatiohankkeiden toteuttamista.

Pilotti- ja demonstraatiohankkeisiin liittyvien esitutkimusten kysyntä säilyi korkealla tasolla vuonna 2022 ja tuotti yhdeksän hyväksyttyä hanketta, jotka vastasivat 25 prosentin osuutta kaikesta hankerahoituksesta. Hyväksytyt hankkeet keskittyvät vastuullisten ja ympäristöä säästävien pohjoismaisten ratkaisujen demonstraatioihin ja toteutuksiin Brasiliassa, Georgiassa, Intiassa, Indonesiassa, Keniassa, Ugandassa ja muissa vastaavissa maissa.

”Konkreettisten ja mitattavien ympäristöhyötyjen lisäksi tärkeitä ovat ratkaisujen demonstraatioarvo ja skaalautuvuuspotentiaali: Nopef suosii hankkeita, jotka esittelevät ympäristöä säästävän pohjoismaisen hankkeen uusille kansainvälisille markkinoille ja luovat mahdollisuuksia niiden laajentamiselle ja kasvattamiselle entisestään lähivuosina”, Reims selittää.

Vuoden loppuun mennessä Nopefilla oli portfoliossaan 140 aktiivista hanketta. Aktiivisia hankkeita toteutetaan eri puolilla maailmaa 40 hankemaassa, useimmat niistä kehittyvillä markkinoilla. Toteutettujen hankkeiden onnistumisaste oli vuonna 2022 tavoitteen mukainen: vuoden mittaan 23 esitutkimusta (50 % kaikista toteutuneista hankkeista) tuotti kansainvälistä yritystoimintaa tai toteutuneita investointeja hankemaassa.

Pohjoismaista yhteistyötä

Nopef edistää uusia pohjoismaisia yhteistyömalleja, verkostoja ja ratkaisuja priorisoimalla hankkeita, joissa on mukana kanssahakijoita tai yhteistyökumppaneita useasta Pohjoismaasta. Vuonna 2022 rahoitetuista uusista hankkeista 57 prosentissa oli mukana kumppaneita useasta Pohjoismaasta. Osuus kasvoi edellisvuoden 49 prosentista.

Nopef on jatkanut yhteistyötään Nefcon kanssa edistääkseen lisärahoitusmahdollisuuksia pk-yrityksille. Tämän tuloksena Nefco myönsi vuonna 2022 kahdeksalle Nopefin entiselle ja nykyiselle asiakasyritykselle rahoitusta pohjoismaisten ympäristöratkaisujen laajentamiseen maailmanmarkkinoille. Tähän mennessä noin 70 prosenttia Nefcon fast-track-lainarahoitusta saaneista asiakkaista on aiemmin toteuttanut esitutkimuksen Nopefin tuella.

”Nefco on ylpeä voidessaan jatkaa toimintaansa Nopefin rahaston hallinnoijana. Tämä yhteistyö ja rahoitusmahdollisuuksien ristiinmarkkinointi todennäköisesti kiihdyttää monen pohjoismaisen pk-yrityksen maailmanlaajuista kasvua tulevina vuosina”, Reims sanoo.

Tutustu Nopefin toimintaan ja tuloksiin

Vuosikertomus 2022 on saatavilla verkkojulkaisuna ja PDF-muodossa.

Lisätietoja antavat:

Mikael Reims, Vice President Origination, Nefco
mikael.reims@nefco.int, +358 10 6180 670

Nopef

Nopef tarjoaa rahoitusta pohjoismaisten ympäristö- ja kestävän kehityksen ratkaisujen demonstraatiohankkeisiin, laajentumiseen ja kasvuun maailmanmarkkinoilla tähtääviin esitutkimuksiin, jotka edesauttavat pohjoismaista visiota tehdä Pohjolasta maailman kestävin alue. Vuonna 1982 perustettu Nopef on toimintansa aikana tukenut rahoituksellaan 3 200:aa pohjoismaista pk-yritystä yhteensä 113 miljoonalla eurolla ja tuottanut noin  onnistunutta kansainvälistymishanketta. Nopefia rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sitä hallinnoi Nefco. Lisätietoja asiasta on osoitteessa nopef.com.

Nefco

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco on kansainvälinen rahoituslaitos, joka rahoittaa pohjoismaisten ympäristöratkaisujen alkuvaiheen laajentumista maailmanmarkkinoille. Viiden Pohjoismaan vuonna 1990 perustama Nefco tarjoaa pelkästään vihreää rahoitusta. Nefco on rahoittanut ja toteuttanut yli 1 500 hanketta, jotka ovat käsitelleet esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, jäteveden puhdistusta, jätteenkäsittelyä ja puhtaampia teollisuuden prosesseja. Tähän mennessä Nefco on rahoittanut yli 600 pohjoismaisen yrityksen ympäristöä säästävien teknologioiden ja ratkaisujen laajentamista maailmanmarkkinoille. Toimimme omistajiemme Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan etujen mukaisesti ja pyrimme konkreettisin toimin nopeuttamaan vihreää siirtymää. Lue lisää meistä osoitteessa www.nefco.int.