Nopef 2022: 35 nya projekt främjar ett grönt och konkurrenskraftigt Norden

Nästan 60 % av den nya finansieringen beviljades till projekt inom cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller. Efter 40 års verksamhet är Nopef fortfarande en relevant finansieringskälla för att stödja nordiska små och medelstora företags inträde på nya marknader.

Under 2022 beviljade Nopef (Nordiska projektexportfonden) finansiering för 35 nya projekt till ett värde av 1,3 miljoner euro. Huvudparten av de godkända projekten (57 %) handlade om cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller, en sektor som fortsätter att vara föremål för stort intresse bland nordiska små och medelstora företag (SMF). En betydande del av den nya finansieringen beviljades också för projekt inom hållbart byggande, hållbar havsekonomi och digitalisering, AI och data. Se Nopefs årsredovisning 2022

Alla godkända projekt bidrog till Nordiska ministerrådets handlingsplaner för den nordiska visionen 2030.

”Nopef har som huvudmål att stödja programinitiativen i den nordiska visionen för att göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen i världen. Genom att kombinera fyra decenniers erfarenhet av att stödja nordiska små och medelstora företags internationalisering med fondförvaltaren Nefcos miljöexpertis, har Nopef en unik position för att främja ett grönt och konkurrenskraftigt Norden,” säger Mikael Reims, Vice President, Origination på Nefco.

Stöd till marknadsinträde för hållbara nordiska lösningar

Nopef tillhandahåller finansiering för förstudier av internationella etableringar och genomförande av kommersiella pilotprojekt samt demonstrationer av nordiska gröna lösningar.

Förstudier för pilot- och demonstrationsprojekt fortsatte att vara mycket efterfrågade under 2022 och resulterade i nio godkända projekt, vilket motsvarar 25 % av all projektfinansiering. De godkända projekten fokuserar på demonstration och installation av hållbara och gröna nordiska lösningar i länder som Brasilien, Georgien, Indien, Indonesien, Kenya och Uganda.

”Förutom konkreta och mätbara miljöfördelar är det viktigt att lösningarna har ett demonstrationsvärde och en potential för uppskalning: Nopef prioriterar projekt som demonstrerar en hållbar nordisk lösning på en ny internationell marknad och som skapar möjligheter till ytterligare uppskalning och tillväxt under de kommande åren”, förklarar Reims.

I slutet av året hade Nefco 140 aktiva projekt i sin portfölj. De aktiva projekten genomförs över hela världen i 40 projektländer, varav de flesta på tillväxtmarknader. Framgången för de projekt som genomfördes under 2022 uppfyllde målet: under året ledde 23 förstudier (50 % av alla avslutade projekt) till att en internationell verksamhet etablerades eller att en investering genomfördes i projektlandet.

Samarbete mellan de nordiska länderna

Nopef främjar nya nordiska samarbeten, nätverk och lösningar genom att särskilt prioritera projekt med medsökande och samarbetspartner från flera nordiska länder. Under 2022 deltog samarbetspartner från mer än ett nordiskt land i 57 % av de nya finansierade projekten, vilket är en ökning från 49 % året innan.

Nopef har fortsatt sitt samarbete med Nefco för att främja ytterligare finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Till följd av detta godkände Nefco finansiering för åtta av Nopefs tidigare och nuvarande kundföretag under 2022 för att skala upp nordiska gröna lösningar globalt. Hittills har cirka 70 % av de kunder som har fått fast-track – lån från Nefco tidigare genomfört en förstudie med stöd från Nopef.

”Vi på Nefco är stolta över att fortsätta vår roll som fondförvaltare för Nopef. Det fortsatta samarbetet och den korsvisa marknadsföringen av finansieringsmöjligheter kommer sannolikt att påskynda den globala tillväxten för många nordiska små och medelstora företag under de kommande åren”, kommenterade Reims.

Mer om Nopefs verksamhet och resultat

Årsredovisningen är tillgänglig som en digital publikation och kan även laddas ner som en PDF-version.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Reims, Vice President Origination, Nefco
mikael.reims@nefco.int, +358 10 6180 670

Om Nopef

Nopef finansierar förstudier som syftar till att demonstrera, utvidga och öka tillväxten för nordiska gröna och hållbara lösningar på globala marknader och bidrar därmed till den nordiska visionen om att göra Norden till den mest hållbara regionen i världen. Sedan starten 1982 har Nopefs finansiering gett stöd till över 3 200 nordiska små och medelstora företag (SMF) till ett sammanlagt värde av 113 miljoner euro, vilket har lett till cirka 1 200 framgångsrika internationella etableringar. Nopef finansieras av Nordiska ministerrådet och förvaltas av Nefco. Läs mer på nopef.com

Om Nefco

Nefco är en internationell finansiell institution, den nordiska gröna banken, som finansierar inledande expansion av nordiska gröna lösningar på globala marknader. Nefco grundades 1990 av de fem nordiska länderna och har redan finansierat och genomfört över 1 500 projekt inom energieffektivitet, förnybar energi, rent vatten och sanitet, avfallshantering och renare industriella processer med mera. Hittills har över 600 nordiska tillväxtföretag fått finansiering från Nefco för att skala upp sina gröna tekniker och lösningar på de globala marknaderna. Vi tjänar våra ägares – Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges – intressen och arbetar med konkreta åtgärder för att påskynda den gröna omställningen i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling, Parisavtalet, EU:s gröna giv och Nordic Vision 2030. Läs mer om oss på www.nefco.int.