Nopef har beviljat medel för nya förstudier

Nopefs kreditkommittée har godkänt 9 nya projekt som kommer att utföras av nordiska små- och medelstora bolag. Det totala värdet av dessa stöd är EUR 295.000.

Förstudierna inriktar sig på investeringar både i NEFCO:s huvudsakliga projektländer såsom; Ukraina, Vitryssland och Georgien samt globalt i Sydafrika, Vietnam och USA.

Flera sektorer finns representerade bland projekten, t.ex. lösningar för översvämningar, pumpar för biogasanläggningar, mätningsinstrument för mätning av markvibrationer, kvalitetsanalyser för energi och elektricitet, ingenjörs- och konsulttjänster inom energisektorn samt hållbart skogsbruk.

Nopef har hittills i år beviljat stödmedel till 29 projekt för ett totalt värde på EUR 900.000. Målet med en förstudie är att utvärdera möjligheten för en långsiktig investering i projektlandet, som t.ex. etableringen av ett lokalt dotterbolag eller ett samriskbolag.

Ladda ned vår broschyr

Läs mera om villkoren för stöd