Nopef har godkänt nya projekt

Nopefs kreditkommitté har godkänt finansiering för 15 nya förstudier till ett totalt värde på EUR 503.000.

Förstudierna siktar på långsiktiga investeringar och projekten kommer att utföras på alla kontinenter, t.ex. i Kina, Asutralien, Ghana, Chile, USA och Turkiet samt i två av NEFCO:s huvudsakliga projektländer; Ryssland och Georgien.

Flera sektorer finns representerade bland de godkända projekten, t.ex. vindenergi, småskalig vattenkraft, komponenter för bränsleceller, luftreningssystem, filtrering av vatten, rådgivning för telekomindustrin, energieffektiva utombordsmotorer, kyl- och värmeteknik samt miljövänlig metod för ytbehandling av trä.

Nopef har hittills i år godkänt 45 förstudier för ett värde på EUR 1,47 miljoner.


Läs mer om villkoren för stöd

Ladda ned en broschyr om Nopef