Nya förstudier godkända

Nopefs kreditkommitté har beviljat finansiering till 20 projekt. Stödsumman för dessa projekt uppgår till ca EUR 650 000.

Förstudierna gäller investeringar i projekt som utförs på alla kontinenter av nordiska små- och medelstora företag, bl.a. i: Georgien, Ukraina, Turkiet, Kina, Indonesien, Kenya, Nigeria, Sydafrika, Chile, Brasilien och USA.

Läs mer om de nya projekten på engelska här.

Läs mer om Nopefs lånevillkor
Ladda ned Nopefs ansökningsblankett