Nya förstudier godkända

Förstudierna kommer att utföras bl.a. i USA, Kina och Indonesien. Den totala summan för dessa stöd är EUR 200.000.

Flera olika sekortorer är representerade bland de godkända projekten och inkluderar processoptimering, teknologiska lösningar för att avlägsna kvävedioxid (NOx) samt produktion av miljövänliga kokspisar.

Läs hela nyheten här.