Vuosikertomukset ja esitteet


Vuosikertomus 2019

Nopef myönsi 2019 rahoitusta 66 uuteen hankkeeseen yhteensä 2,3 miljoonan euron arvosta. Vuosikertomus 2019, jossa esitellään toiminnan pääkohdat ja Nopefin vaikutukset, on saatavissa verkkojulkaisuna. Sen voi myös ladata PDF-muodossa.

Hankeaktiivisuus uusiutuvan energian alalla on lisääntynyt jatkuvasti ja vuoden loppuun mennessä ala muodosti 30 prosenttia aktiivisesta hankeportfoliosta. Muita merkittäviä aloja olivat energiatehokkuus, resurssien tehokas käyttö ja kestävä kulutus, jotka kaikki edistävät siirtymistä ympäristöä säästävään tekniikkaan.

”Tämä kansainvälistymistuki auttaa pohjoismaisia pk-yrityksiä kasvamaan ja laajentamaan toimintaansa. Arvioimme, että valmiit hankkeet tuottavat yhteensä noin 36 miljoonan euron investoinnit. Lisäksi syntynyt uusi liiketoiminta luo työpaikkoja sekä hankemaassa että Pohjoismaissa, sillä yli 70 prosenttia yrityksistä käyttää pohjoismaisia alihankkijoita”, kertoo Mikael Reims, Vice President of Origination, NEFCO.