Autamme pohjoismaisia ympäristöratkaisuja kansainvälistymään


Miten Nopef voi auttaa teidän yritystänne?

Nopef myöntää pienille ja keskisuurille pohjoismaisille yrityksille rahoitusta vihreään kasvuun ja kestävään kehitykseen liittyviin esitutkimuksiin. Esitutkimuksilla tulee olla suoria tai epäsuoria myönteisiä ympäristövaikutuksia ja niiden tulee lisätä ympäristötietoisuutta hankemaissa. Esitutkimusten tarkoituksena ovat pitkän tähtäimen investoinnit sekä tytäryhtiöiden ja yhteistyöyritysten perustaminen hankemaahan.

Lue lisää Nopefista »

Kriteerit

Pohjoismaiset yritykset, joilla on alle 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on alle 100 MEUR.

Hankkeella on myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Yrityksellä on riittävät resurssit yritystoiminnan aloittamiseen hankemaassa, EU- tai EFTA-alueen ulkopuolella.

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia pohjoismaihin.

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tietoa meistä

Pohjoismaat perustivat Nopef-rahaston vuonna 1982 ja Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa sen toimintaa. Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö NEFCO on hallinnoinut rahastoa vuodesta 2014 lähtien.

NEFCO on Pohjoismaiden vuonna 1990 perustama kansainvälinen rahoitusyhtiö. NEFCO rahoittaa pienten ja keskisuurten yritysten vihreään kasvuun liittyviä investointeja pääasiassa Itä-Euroopassa sekä kansainvälisiä ilmastohankkeita. NEFCO:n päätavoitteena on tukea Pohjoismaiden kannalta kiinnostavia ympäristöinvestointeja.

Lue lisää NEFCO:sta »

Tilaa NEFCO:n uutiskirje