Autamme pohjoismaisia ympäristöratkaisuja kansainvälistymään


Miten Nopef voi auttaa teidän yritystänne?

Jos edustat pohjoismaista yritystä, jolla on toimivuutensa osoittanut luonnonvarojen tai energian tehokkaaseen käyttöön, uusiutuvaan energiaan, ilmastonmuutoksen torjuntaan tai kestävään kehityksen liittyvä ratkaisu, tuote tai palvelu ja joka suunnittelee ratkaisunsa laajentamista ulkomaille, Nopef (Pohjoismaiden projektivientirahasto) voi tarjota rahoitusta, joka auttaa teitä toteuttamaan hankkeenne.

Nopef myöntää pohjoismaisille pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitusta vihreän kasvun ja kestävän kehityksen ratkaisuihin liittyviin esitutkimuksiin EU- ja Efta-maiden ulkopuolisissa maissa.

Esitutkimusten tarkoituksena tulee olla pitkän tähtäimen investoinnit, myös demonstraatio- ja piloottihankkeet tuettavissa, ja/tai pitkäaikaisen liiketoiminnan perustaminen hankemaahan. Tärkein peruste on, että hankkeella tai laajentumisella on suoria tai epäsuoria myönteisiä ympäristövaikutuksia tai se lisää ympäristötietoisuutta kohdemaissa.

Nopefin rahoituksen tavoitteena on tukea pohjoismaisten ympäristöratkaisujen toteuttamista maailmanmarkkinoilla ja parantaa pohjoismaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Lue lisää Nopefista »

Nopefin rahoitus auttaa yhä useampaa pohjoismaista yritystä kansainvälistymään

2019 oli leimallista vilkas hankeaktiivisuus ja Nopef myönsi rahoitusta 66 uuteen hankkeeseen yhteensä 2,3 miljoonan euron arvosta. Vuosikertomus 2019, jossa esitellään toiminnan pääkohdat ja Nopefin vaikutukset, on saatavissa verkkojulkaisuna. Sen voi myös ladata PDF-muodossa. Lue lisää

Kriteerit

Pohjoismaiset yritykset, joilla on alle 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on alle 100 MEUR.

Hankkeella on myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Yrityksellä on riittävät resurssit investoida ja harjoittaa kansainvälistä liiketoimintaa hankemaassa, EU- tai Efta-maiden ulkopuolella.

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia pohjoismaihin työpaikkojen, viennin tai osaamisen siirron ja kehittämisen muodossa.

Viimeisimmät rahoituskohteemme

Kiina

Laajeneminen Kiinaan toi nopeasti kasvua

Tanskan Odensesta kotoisin olevalle Næsby Maskinfabrik A/S:lle (NMF) laajeneminen Kiinaan oli välttämätöntä.

Brasilia

Processfilter AB laajenee Brasiliaan

Ruotsalainen ympäristötekniikkayritys Processfilter AB on käynnistänyt teollisten suodatinlaitosten myynnin teollisuusyrityksille Brasiliassa.

Kohti vihreää kasvua, innovatiivisuutta, terveyttä ja hyvinvointia

Vuonna 2011 Nopefissa on otettu käyttön kolme uutta sijoitusaluetta.

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tietoa meistä

Pohjoismaat perustivat Nopef-rahaston vuonna 1982 ja Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa sen toimintaa. Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö NEFCO on hallinnoinut rahastoa vuodesta 2014 lähtien.

NEFCO on Pohjoismaiden vuonna 1990 perustama kansainvälinen rahoitusyhtiö. NEFCO rahoittaa pienten ja keskisuurten yritysten vihreään kasvuun liittyviä investointeja pääasiassa Itä-Euroopassa sekä kansainvälisiä ilmastohankkeita. NEFCO:n päätavoitteena on tukea Pohjoismaiden kannalta kiinnostavia ympäristöinvestointeja.

Lue lisää NEFCO:sta »

Tilaa uutiskirjeemme


*Kirjautuessa uutiskirjeeseemme hyväksyt meidän tietosuojaselosteessa (privacy policy) kuvaillut ehdot.