Nopefin toiminta

Nopefin projektitoiminta kehittyi positiivisesti vuonna 2015, ja toimintavuoden kaikki tavoitteet saavutettiin. Nopefin luottokomitea kokoontui kahdeksan kertaa ja hyväksyi yhteensä 73 uutta ehdollista lainaa, joiden arvo oli yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 66 lainaa yhteisarvoltaan 2,1 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana rekisteröitiin yhteensä 104 uutta esitutkimusrahoitushakemusta, kun edellisenä vuonna hakemusten määrä oli 100. Syksyllä 2015 saavutettiin eräs virstanpylväs, kun Nopef vastaanotti ja hyväksyi 5 000:nnen esitutkimusrahoitushakemuksen.

Kaikkien vuonna 2015 hyväksyttyjen hankkeiden odotetaan edesauttavan kestävää kehitystä sekä hankemaissa että Pohjoismaissa. Hyväksytyt hankkeet käsittelevät esimerkiksi energiatehokkuutta parantavia tekniikoita ja innovaatioita, tietotekniikkaa, rakennustekniikkaa, ympäristömittausjärjestelmiä, automaatiotekniikkaa, materiaalitekniikkaa, jätehuoltoa sekä uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi bioenergiaa, tuulivoimaa, aurinkoenergiaa ja pienvesivoimaa.

Nopefin hyväksymien hankkeiden maantieteellinen jakauma oli seuraava: Aasia 29 %, Pohjois-Amerikka 25 %, Etelä-Amerikka 16 %, Eurooppa 15 %, Afrikka 11 % ja Australia 4 %. Edelliseen vuoteen verrattuna toiminta lisääntyi eniten USA:ssa ja Afrikassa ja väheni Kiinassa, Brasiliassa, Intiassa ja Venäjällä.

Nopefin toiminta vuonna 2015 sai aikaan yhteensä 40 pohjoismaista etabloitumista 18 eri kohdemaahan. Päätettyjen hankkeiden toteutumisprosentti nousi 57 prosenttiin edellisen vuoden 52 prosentista.

Nopef järjesti jo toisena vuotena peräkkäin asiakastutkimuksen, joka osoitti, että Nopefin tukemat etabloitumishankkeet tuottivat 14 uutta työpaikkaa, joista kaksi syntyi Pohjoismaihin. Lisäksi hankkeet tuottavat asiakastutkimuksen mukaan miljoonan euron investoinnit hankkeiden kohdemaissa. Suurin osa yrityksistä on sitä mieltä, että Nopefin tuella on ollut suuri merkitys hankkeiden syntymiselle ja toteutumiselle.

Vuosiraportti 2015 (ruotsiksi)