Nopef i siffror


Geografisk spridning 2019

Fördelning av miljösektorer 2019

Antal godkända projekt 2014-2019

Antal realiserade utlandsetableringar 2014-2019