Nopef – Nordiska projektexportfonden


Om Nopef

Målsättningen för Nopef (den Nordiska projektexportfonden) är att möjliggöra uppskalning av nordiska miljövänliga lösningar på globala marknader. Nordiska små och medelstora företag (SMF) kan ansöka om stödfinansiering för sina internationaliseringsprojekt som inriktar sig på marknader utanför EU/EFTA.

Bidrag som beviljas av Nopef kan täcka kostnader för förstudier och annan förberedande affärsverksamhet. De projekt som får finansiering skall direkt eller indirekt bidra både till en positiv inverkan på miljön eller klimatet och ha en positiv inverkan för den nordiska regionen genom skapande av arbetstillfällen, exportmöjligheter, tekniköverföring och främjande av nordiska värderingar.

Hittills har ungefär 3 200 projekt  beviljats finansiering från Nopef, till ett totalt värde av över 113 miljoner euro.  Detta har lett till över 1 150 etablerade verksamheter utanför de nordiska länderna. Se även årlig projektstatistik.

De nordiska länderna grundade Nopef 1982 med målsättningen att stärka konkurrenskraften för nordiska företag på den globala marknaden. Nopef administreras av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (Nefco) och finansieras via en årlig budget från Nordiska ministerrådet. Dessutom samarbetar Nopef med nationella, internationella och andra nordiska organisationer för att skapa synergier för företag som söker finansiering i olika stadier.

Skapande av arbetstillfällen och export av nordiska gröna lösningar

Internationaliseringen av nordiska små och medelstora företag bidrar till ökad sysselsättning, både i Norden och i projektländerna. Enligt studier som har utförts bland de nordiska företag som har  mottagit finansiering från Nopef, har det ekonomiska stödet bidragit till förbättrad konkurrenskraft, positiva ekonomiska resultat samt ökad sysselsättning.

Med den pågående projektverksamheten stödjer Nopef årligen 60-70 nordiska  SME när det gäller utveckling av internationell verksamhet och investeringsmöjligheter. Baserat på resultat från de finansierade projekten, förväntas Nopefs projektverksamhet att årligen bidra till över 30 etablerade nordiska företag på internationella marknader, ungefär 400 nya jobb och ungefär 30 miljoner euro i gröna investeringar.

Nordiska ministerrådet finansierar Nopef via sin årliga budget. Ministerrådet och Nordiska rådet är huvudforum för officiellt nordiskt samarbete, som omfattar Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbete, med starka traditioner inom politik, ekonomi och kultur. Det nordiska samarbetet strävar efter att skydda nordiska och regionala intressen och principer i det globala samfundet. Delade nordiska värderingar hjälper regionen att stärka sin position som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga.

Läs mer på www.norden.org

Nefco, som administrerar Nopef sedan 2014, är ett internationellt finansinstitut (IFI) som grundades av de nordiska länderna 1990. Nefcos uppgift är att påskynda den gröna omställningen genom att finansiera inledande expansion av nordiska gröna lösningar och teknik som har potential att skalas upp på globala marknader.

Medan Nopef stödjer nordiska SME i deras första stadier av internationalisering, så kan Nefco däremot hjälpa till med uppskalningen av deras verksamhet på globala marknader genom att erbjuda lån eller finansiering av eget kapital under den kritiska tillväxtfasen, som komplettering till andra typer av finansiering.

För ytterligare information om Nefco och övriga finansieringsmöjligheter för företag som siktar internationellt, besök www.nefco.int

Nopefs samarbetspartners