Vi hjälper nordiska gröna lösningar att växa på globala marknader


Hur kan Nopef hjälpa ert företag?

Nopef beviljar finansiering till nordiska små- och medelstora företag för förstudier relaterade till grön tillväxt och hållbar utveckling i ett land utanför EU/Efta.

Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter samt en ökad miljömedvetenhet i projektländerna och ha som mål att utvärdera en etablering av affärsverksamhet i projektlandet.

Nopefs syfte är att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att finansiera förstudier och förberedande affärsaktiviteter för internationalisering,

Läs mera om Nopef »

Villkor

Ett nordiskt företag som har färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning.

Projektet bidrar till positiva miljöeffekter.

Företaget har tillräckliga resurser för att genomföra en etablering och investering i projektlandet, utanför EU/Efta.

Projektet bidrar till nordisk nytta.

NEFCO

Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO är ett internationellt finansinstitut som grundades av de nordiska länderna år 1990. NEFCO finansierar investeringar inom grön tillväxt i huvudsak i Östeuropa samt klimatprojekt globalt och riktar sig till små- och medelstora projekt. NEFCOs huvudsyfte är att skapa positiva miljöeffekter av intresse för de nordiska länderna.

Nopef administreras av NEFCO och finansieras av Nordiska ministerrådet. Nopefs primära syfte är att främja internationalisering av nordiska små och medelstora företag med inriktning på finansiering av projektstudier relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt.

Vill du att Nopef tar kontakt?

Fyll i en kontaktbegäran.

Beställ NEFCO:s nyhetsbrev