Vi hjälper nordiska gröna lösningar att växa på globala marknader


Hur kan Nopef hjälpa ert företag?

Nopef beviljar finansiering till nordiska små- och medelstora företag för förstudier relaterade till grön tillväxt och hållbar utveckling i ett land utanför EU/Efta.

Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter samt en ökad miljömedvetenhet i projektländerna och ha som mål att utvärdera en etablering av affärsverksamhet i projektlandet.

Nopefs syfte är att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att finansiera förstudier och förberedande affärsaktiviteter för internationalisering,

Läs mera om Nopef »

Villkor

Ett nordiskt företag som har färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning.

Projektet bidrar till positiva miljöeffekter.

Företaget har tillräckliga resurser för att genomföra en etablering och investering i projektlandet, utanför EU/Efta.

Projektet bidrar till nordisk nytta.

Våra senaste projekt

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.

Vill du att vi kontaktar dig?

Om oss

Nopef är en projekt fond, som administreras av NEFCO sedan 2014 och finansieras av Nordiska ministerrådet. Fondens primära syfte är att främja internationalisering av nordiska små och medelstora samt midcap företag utanför EU/Efta genom att erbjuda stöd för förstudier. Genom åren har över 3 000 projekt mottagit finansiering från Nopef, wilket har resulterat i över 1 000 etablerade bolag utanför Norden.

Beställ NEFCO:s nyhetsbrev