Vi hjälper nordiska gröna lösningar att växa på globala marknader


Hur kan Nopef hjälpa ert företag?

Om du representerar ett nordiskt företag med en kommersialiserad produkt eller service relaterad till resurs- och energieffektivisering, förnybar energi, minskning av klimatpåverkan eller annan typ av hållbar lösning, och ni planerar att expandera utomlands med er lösning, så kan finansiering från Nopef hjälpa er på vägen.

Nopef beviljar finansiering till nordiska små- och medelstora företag (SME) samt midcap-företag för förstudier relaterade till grön tillväxt och hållbar utveckling i ett land utanför EU/Efta.

De finansierade förstudierna skall ha som mål att utvärdera investeringar, även demonstrations- och pilotprojekt är berättigade till finansiering, och/eller etableringar av långsiktiga företagsaktiviteter i projektlandet. Projektet skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter eller en ökad miljömedvetenhet i projektländerna.

Nopefs syfte är att underlätta implementeringen av nordiska gröna lösningar på globala marknader samt att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft.

Läs mera om Nopef »

Ett växande antal nordiska företag satsar globalt med hjälp av finansiering från Nopef

År 2019 kännetecknades av stor projektaktivitet och Nopef beviljade finansiering på totalt 2,3 miljoner euro till 66 nya projekt under året. Annual Review 2019, som lyfter fram Nopefs huvudsakliga verksamhet och dess effekter, är tillgänglig som en digital publikation. Den kan även laddas ner som PDF. Läs mera

Villkor

Ett nordiskt företag som har färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning.

Projektet bidrar till positiva miljöeffekter.

Företaget har tillräckliga resurser för att investera och implementera internationella företagsaktiviteter i projektlandet, utanför EU/Efta.

Projektet bidrar till nytta för de nordiska länderna genom skapandet av nya arbetstillfällen, export eller kunskapsöverflyttning eller utveckling.

Våra senaste projekt

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.

Vill du att vi kontaktar dig?

Om oss

Nopef är en projekt fond, som administreras av NEFCO sedan 2014 och finansieras av Nordiska ministerrådet. Fondens primära syfte är att främja internationalisering av nordiska små och medelstora samt midcap företag utanför EU/Efta genom att erbjuda stöd för förstudier. Genom åren har över 3 000 projekt mottagit finansiering från Nopef, vilket har resulterat i över 1 000 etablerade bolag utanför Norden.

Beställ vårt nyhetsbrev

 

*Genom att du beställer på nyhetsbrevet, så godkänner du automatiskt våra villkor beskrivna i vår integritetspolicy (privacy policy).