Vi hjälper nordiska gröna lösningar att växa på globala marknader


Hur kan vi hjälpa ert företag?

Nopef arbetar för att stärka den internationella konkurrenskraften hos nordiska små och medelstora företag (SME) genom att ge stöd till demonstrationsprojekt, till att skala upp verksamheten eller för att öka tillväxten för nordiska gröna och hållbara lösningar på globala marknader.

Du kan ansöka om finansiering till förstudier som har som mål att etablera internationella verksamheter, göra investeringar, eller till demonstrationsprojekt och installationer i länder utanför EU/Efta.

Alla projekt som stöds av Nopef ska bidra till positiv miljöpåverkan eller klimatpåverkan. Dessutom ska de projekt som får stöd ha ett nordiskt intresse och mervärden och bidra till ett utökat nordiskt samarbete mellan företag och intressenter.

Nopef arbetar för att främja och bidra till målen i det nordiska programmet för business och innovation Nordic Co-operation Programme for Business and Innovation Policy 2018–2021 och till de strategiska prioriteringarna i den nordiska visionen 2030.

Nya formulär

Vi har publicerat nya formulär, så vi ber er vänligen avända och fylla i de nya formulären, som kan laddas ned här (längst ned på sidan). Vi har uppdaterat både ansökningsblanketten, rapporteringsblanketterna samt anvisningarna för kostnadsredovisning. Vänligen notera att formulären måste laddas ned och öppnas med Adobe Reader för att fyllas i.

Villkor

Ett nordiskt företag som har färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning.

Projektet bidrar till positiva miljöeffekter.

Företaget har tillräckliga resurser för att investera och implementera internationella företagsaktiviteter i projektlandet, utanför EU/Efta.

Projektet bidrar till nytta för de nordiska länderna genom skapandet av nya arbetstillfällen, export eller kunskapsöverflyttning eller utveckling.

Våra senaste projekt

Case story - Thor Ice - Poultry cooling
Industri och servicetjänster Ryssland

Ett häftigt sätt att spara pengar, tid och mat

Thor Ice har fått finansiering från Nopef och Nefco för att ta sin geniala lösning för nedkylning av mat till  internationella marknader.

Industri och servicetjänster USA

Altum rensar upp de industriella processerna globalt

Finska Altums unika ultraljud baserade industriella reningsteknologi skapar mervärde i Nordamerika.

Case story - Cold
Avfall och återanvänding Vietnam

Innovativt förebyggande av översvämningar i Vietnam

Klimatförändringarna gör översvämningarna värre i Vietnam, men tack vare Colds översvämningsbarriär finns det nu en möjlig lösning.

Har ditt internationaliseringsprojekt påverkats av de pågående ekonomiska utmaningarna? För att accelerera grön återhämtning erbjuder vi lånefinansering för nordiska SME-företag för att hjälpa dem att fortsätta med sina planer att växa och skala upp gröna lösningar på globala marknader.  Läs mera >>

Vill du att vi kontaktar dig?

För förfrågningar angående en planerad internationalisering ber vi vänligen att ni fyller i vårt formulär för projektförfrågan för en första utvädering innan ni skickar in en ansökan till oss. För övriga förfrågningar vänligen kontakta oss på kontakformuläret nedan.

    Om oss

    Nopef är en projekt fond, som administreras av NEFCO sedan 2014 och finansieras av Nordiska ministerrådet. Fondens primära syfte är att främja internationalisering av nordiska små och medelstora samt midcap företag utanför EU/Efta genom att erbjuda stöd för förstudier. Genom åren har över 3 000 projekt mottagit finansiering från Nopef, vilket har resulterat i över 1 000 etablerade bolag utanför Norden.

    Beställ vårt nyhetsbrev

     

    *Genom att du beställer på nyhetsbrevet, så godkänner du automatiskt våra villkor beskrivna i vår integritetspolicy (privacy policy).