Vi hjälper nordiska gröna lösningar att växa på globala marknader


Hur kan Nopef hjälpa ert företag?

Nopef beviljar finansiering till nordiska små- och medelstora företag för förstudier relaterade till grön tillväxt och hållbar utveckling i ett land utanför EU/Efta.

Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter samt en ökad miljömedvetenhet i projektländerna och ha som mål att utvärdera en etablering av affärsverksamhet i projektlandet.

Nopefs syfte är att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att finansiera förstudier och förberedande affärsaktiviteter för internationalisering,

Läs mera om Nopef »

Villkor

Ett nordiskt företag som har färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning.

Projektet bidrar till positiva miljöeffekter.

Företaget har tillräckliga resurser för att genomföra en etablering och investering i projektlandet, utanför EU/Efta.

Projektet bidrar till nordisk nytta.

Vill du att vi kontaktar dig?

Om oss

Nopef är en projekt fond, som administreras av NEFCO sedan 2014 och finansieras av Nordiska ministerrådet. Fondens primära syfte är att främja internationalisering av nordiska små och medelstora samt midcap företag utanför EU/Efta genom att erbjuda stöd för förstudier. Genom åren har över 3 000 projekt mottagit finansiering från Nopef, wilket har resulterat i över 1 000 etablerade bolag utanför Norden.

Beställ NEFCO:s nyhetsbrev