Nopef stödde tillväxten av 37 nordiska gröna företag under 2021

28 mars 2022  

Listan över godkända projekt som fick Nopef-finansiering 2021 har publicerats. Totalt fick 37 nordiska företag finansiering från Nopef för att genomföra en förstudie. 

Se projekt