Differ edistää uusiutuvan energian käyttöä terveydenhoitoalalla Keniassa

Norjalainen uusiutuvan energian yritys Differ AS on mukana käynnistämässä kestävää siirtymää Kenian terveydenhoitoalalla innovatiivisella pay as you go aurinkoenergiamallillaan. Tämä Nopefin tukema hanke voi parantaa energiaturvallisuutta ja pienentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä hyödyttäen sekä yhteiskuntaa että ympäristöä.

Kenian kehitysvalmius: ihanteellinen lähtökohta hankkeelle

Differin hanke Keniassa liittyy laajempaan pyrkimykseen toteuttaa hajautettuja energiaratkaisuja terveysasemilla ja oppilaitoksissa eri puolilla Afrikkaa ja Aasiaa. Tätä tehtävää varten Differ perusti Differ Community Power (DCP) yhtiön, joka on erikoistunut yhteiskunnallisen infrastruktuurin sähköistämiseen. Differin toimitusjohtaja Tom Erichsen korostaa yrityksen sitoutuneisuutta: ”Terveysasemien ja koulujen sähköistäminen on ollut ydintavoitteemme jo vuosia. DCP:n perustaminen kolme vuotta sitten, samoihin aikoihin kun aloitimme hankettamme Keniassa, on osa pyrkimystämme edistää näitä toimia ja tehostaa näiden alojen yleistä kestävää kehitystä.”

Differ ymmärsi perinteisten maksu- ja palveluntoimitusmallien rajoitukset ja esitteli oman pay as you go (PAYG) mallinsa, kestävämmän vaihtoehdon, joka vähentää terveysasemien etukäteiskustannuksia. ”Tavoitteemme oli lanseerata yksityisille terveysasemille energia palveluna konsepti, jossa ne maksavat vain 10 prosenttia asennuksen hinnasta ennakkomaksuna ja loput kuukausimaksuina. Tämä toimintamalli pienentää alkuinvestointien tarvetta ja takaa järjestelmän jatkuvuuden käyttö- ja huoltopalveluidemme avulla, mikä parantaa sijoituksen tuottoa asiakkaillemme”, Erichsen huomauttaa.

Kenian valinta tämän innovatiivisen hankkeen lähtöpaikaksi oli strateginen päätös, joka perustui maan vakaaseen valuuttaan, PAYG-mallien tuttuuteen markkinoilla ja olemassa oleviin paikallisiin kumppanuussuhteisiin. ”Keniassa oli ihanteellinen yhdistelmä kehitysvalmiutta ja käytettävissä olevia kumppaneita, mikä oli hankkeen onnistumisen ehdoton edellytys”, Erichsen lisää.

Ympäristötavoitteiden yhdistäminen ainutlaatuiseen liiketoimintamalliin

Hankkeen selkeä ympäristövaikutus teki siitä sopivan ehdokkaan Nopefin rahoitukselle. ”Ympäristöhyöty oli hankkeen avainkomponentteja, joten meille oli luonnollista hakea Nopefin rahoitusta esitutkimuksen käynnistämistä varten”, Erichsen selittää. Päätavoite on korvata dieselgeneraattorit aurinkokennoilla ja energiavarastoratkaisuilla, mikä edistää tärkeää ympäristötavoitetta: vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä ja edistää puhtaamman energian käyttöä. Nopefin taloudellinen tuki oli ensiarvoisen tärkeää uusille markkinoille laajentumisen alkuvaiheen ongelmissa ja uuden liiketoimintamallin taloudellisten ja operatiivisten puitteiden luomisessa.

Nopefin kannalta hanke oli sen tavoitteiden mukainen yhdistäen ympäristövaikutukset ja innovatiivisen liiketoimintamallin. ”Hankkeessa oli monta myönteistä seikkaa, jotka tekivät siitä mielenkiintoisen. Siinä yhdistyivät huomattavat ympäristöhyödyt, innovatiivinen liiketoimintamalli ja myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset”, kertoo Joakim Svahn, Nefcon Investment Officer ja Nopef-hankkeiden projektipäällikkö.

Vuonna 2019 aloitetussa Differin PAYG-aurinkoenergiamallia Keniassa koskevassa 2,5 vuoden esitutkimuksessa selvitettiin taloudellista kannattavuutta, asiakkaiden sitoutuneisuutta maksuihin ja erilaisten energia palveluna toimintamallien säädöstenmukaisuutta. Tutkimuksessa todettiin, että malli tarjosi merkittäviä mahdollisuuksia ympäristönsuojelullisiin ja taloudellisiin hyötyihin erityisesti korvaamalla dieselgeneraattoreita aurinkovoimalla. Lisäksi se toi ilmi terveysemien vahvan kiinnostuksen puhtaampien energiaratkaisujen käyttöönottoon kustannusten pienentämiseksi ja energiaturvallisuuden parantamiseksi sekä osoitti hankkeen potentiaalin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Näiden tietojen pohjalta Differ pystyi laatimaan operatiiviset suunnitelmat ja strategiat markkinoille siirtymistä varten.

Vastoinkäymisiä ja tulevan kehityksen kartoitusta

Covid-19-pandemia ja sitä seurannut taloudellinen taantuma sekä Kenian vaalien aiheuttamat epävarmuudet vaikuttivat yksityisten terveysasemien investointeihin ja päätöksentekoon, mikä tuotti hankkeelle merkittäviä haasteita. Näistä esteistä huolimatta tiimin oli sitoutunut ratkaisujen tutkimiseen ja käyttöönottoon, mikä alleviivaa heidän luottamustaan hankkeen pitkän aikavälin potentiaaliin ja myönteisiin vaikutuksiin.

Ratkaisu herätti terveysasemilla suurta kiinnostusta, mutta taloudelliset rajoitteet, erityisesti mahdollisuus maksaa 10 prosentin etumaksu, osoittautuivat tärkeimmäksi esteeksi pandemian koettelemilla markkinoilla. Differin saavutukset, joihin kuuluivat toiminnan aloittaminen Keniassa, sopimuksen kolmen pilottiterveysaseman kanssa ja aurinkovoimaloiden asennusten valmistelut, ovat kuitenkin merkki lupaavasta kehityksestä kohti kestävämpää terveydenhoidon infrastruktuuria.

Toisaalta Differin kyky pitää nairobilainen Top Care Nursing Home sairaala toiminnassa Nairobiin pisimmän sähkökatkon yli elokuussa 2023 dieselvaravoimaa käyttämättä oli osoitus heidän aurinkovoimaratkaisujensa tehokkuudesta ja luotettavuudesta. Vaikka ratkaisun skaalaaminen on haasteellista paikallisen valuutan rahoitusvaikeuksien ja taloudellisen epävarmuuden takia, Differin optimismi ja sitoutuneisuus uusiutuvan energian toimittamiseen terveydenhoitoalalle ovat ennallaan.

“Etsimme edelleen aktiivisesti tapoja kehittää pay as you go (PAYG)- tai energia palveluna mallejamme, joita pidämme avaintekijöinä uusiutuvan energian saatavuuden parantamiseksi terveysasemille, kouluille ja pk-yrityksille. Uskomme, että tällä mallilla on potentiaalia avata uusia markkinoita ja saada aikaan aurinkoenergiahankkeilla merkittävämpiä vaikutuksia ja parempia tuottoja tavanomaiseen suunnittelu-hankinta-rakentaminen-malliin verrattuna”, Erichsen toteaa lopuksi.

Rahoitusta pohjoismaisille ympäristöalan pk-yrityksille – miten Nopefin rahoitusta haetaan

Lue lisää

Differ AS
Energiatehokkuus Kenya Uusiutuva energia

Differ edistää uusiutuvan energian käyttöä terveydenhoitoalalla Keniassa

Norjalainen uusiutuvan energian yritys Differ AS on mukana käynnistämässä kestävää siirtymää Kenian terveydenhoitoalalla innovatiivisella pay as you go aurinkoenergiamallillaan.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Kenya Maatalous, metsätalous ja kalastus

Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Teollisuus ja huoltopalvelut USA

Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.