Geotermistä energiaa Bosnia ja Hertsegovinassa

MannvitIslantilainen insinöritoimisto Mannvit hf. on käynnistänyt laajan pilottihankkeen Bosnia ja Hertsegovinassa, ja on hankkeen yhteydessä perustanut maahan tytäryhtiön. Mannvit on geotermisen energian ja vesivoiman edelläkävijöitä Pohjoismaissa, ja sillä on pitkä kokemus voimalaitosten kehittämisestä. Mannvit tarjoaa myös useita muita palveluja liittyen uusiutuvaan energiaan, kuten biokaasuun, biopolttoaineisiin, kompostointiin ja jätteenkäsittelyyn.
Yritys valmistelee nyt geotermistä hanketta osoittaakseen, että alueella voidaan tuottaa sähköä hyödyntämällä geotermistä energiaa. Kallioperä analysoidaan ja alueelle sijoitetaan geoterminen säiliö, jota voidaan hyödyntää kuumien lähteiden veden talteenotossa ja maan toiseksi suurimman kaupungin Banja Lukan keskuslämmitysjärjestelmässä.
”Jos pilottihanke on menestys sekä geotermisen energian että sijoittajien kannalta, Mannvit saa aseman Bosnia ja Hertsegovinan energiamarkkinoilla”, toteaa Mannvitin projektijohtaja Throstur Helgason.
Mannvit päätti suorittaa esitutkimukset Bosnia ja Hertsegovinassa kartoitettuaan ensin mahdolliset Itä-Euroopan markkina-alueet. Tie pilottihankkeen käynnistämiseen Banja Lukassa oli siis Mannvitille pitkä. Kaupunki toimittaa asukkailleen lämpöä ja lämmintä vettä polttamalla kiinanpuuöljyä, mikä aiheuttaa suuret hiilidioksidipäästöt. Monen muun eurooppalaisen kaupungin johtohenkilön tavoin myös Banja Lukan pormestari allekirjoitti Euroopan parlamentille vuonna 2009 sitoumuksen, jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla ennen vuotta 2020. Mannvitin analyysien mukaan alueen geotermisen energian saatavuuden lasketaan olevan jopa 50–100 MWth, mikä tarkoittaa, että voidaan varastoida ja käyttää energianlähteenä kiinanpuuöljyn sijaan. Investoimalla geotermiseen lämmityslaitokseen voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, ja kunta saavuttaisi huomattavat säästöt.

Kuva: Mannvit hf.

Lue lisää

Healthcare worker interviewing the patient
Etelä-Afrikka Palvelut

Terveydenhoitoa ihmisten ulottuville

Suomalaisen HealthFOXin terveydenhoidon etäyksiköt parantavat terveyspalvelujen saatavuutta Etelä-Afrikassa ja auttavat samalla vähentämään päästöjä.

Cycled Tech pic Photo:Cycled
Jäte ja kierrätys Nigeria

Cycled Technologies tarjoaa hajautettua kierrätystä Nigeriassa

Norjalainen yhtiö Cycled Technologies kehittää täyden palvelun yksiköitä muovin kierrätykseen Nigeriassa.

Puri Desert, Chile. Photo: Social Cities
Chile Vesi ja jätevesi

Harmaasta vihreäksi

Tanskalainen Social Cities säästi rahaa ja luonnonvaroja kierrättämällä harmaata vettä yhdessä maailman kuivimmista paikoista.