Geotermistä energiaa Bosnia ja Hertsegovinassa

MannvitIslantilainen insinöritoimisto Mannvit hf. on käynnistänyt laajan pilottihankkeen Bosnia ja Hertsegovinassa, ja on hankkeen yhteydessä perustanut maahan tytäryhtiön. Mannvit on geotermisen energian ja vesivoiman edelläkävijöitä Pohjoismaissa, ja sillä on pitkä kokemus voimalaitosten kehittämisestä. Mannvit tarjoaa myös useita muita palveluja liittyen uusiutuvaan energiaan, kuten biokaasuun, biopolttoaineisiin, kompostointiin ja jätteenkäsittelyyn.
Yritys valmistelee nyt geotermistä hanketta osoittaakseen, että alueella voidaan tuottaa sähköä hyödyntämällä geotermistä energiaa. Kallioperä analysoidaan ja alueelle sijoitetaan geoterminen säiliö, jota voidaan hyödyntää kuumien lähteiden veden talteenotossa ja maan toiseksi suurimman kaupungin Banja Lukan keskuslämmitysjärjestelmässä.
”Jos pilottihanke on menestys sekä geotermisen energian että sijoittajien kannalta, Mannvit saa aseman Bosnia ja Hertsegovinan energiamarkkinoilla”, toteaa Mannvitin projektijohtaja Throstur Helgason.
Mannvit päätti suorittaa esitutkimukset Bosnia ja Hertsegovinassa kartoitettuaan ensin mahdolliset Itä-Euroopan markkina-alueet. Tie pilottihankkeen käynnistämiseen Banja Lukassa oli siis Mannvitille pitkä. Kaupunki toimittaa asukkailleen lämpöä ja lämmintä vettä polttamalla kiinanpuuöljyä, mikä aiheuttaa suuret hiilidioksidipäästöt. Monen muun eurooppalaisen kaupungin johtohenkilön tavoin myös Banja Lukan pormestari allekirjoitti Euroopan parlamentille vuonna 2009 sitoumuksen, jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla ennen vuotta 2020. Mannvitin analyysien mukaan alueen geotermisen energian saatavuuden lasketaan olevan jopa 50–100 MWth, mikä tarkoittaa, että voidaan varastoida ja käyttää energianlähteenä kiinanpuuöljyn sijaan. Investoimalla geotermiseen lämmityslaitokseen voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, ja kunta saavuttaisi huomattavat säästöt.

Kuva: Mannvit hf.

Lue lisää

Differ AS
Energiatehokkuus Kenya Uusiutuva energia

Differ edistää uusiutuvan energian käyttöä terveydenhoitoalalla Keniassa

Norjalainen uusiutuvan energian yritys Differ AS on mukana käynnistämässä kestävää siirtymää Kenian terveydenhoitoalalla innovatiivisella pay as you go aurinkoenergiamallillaan.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Kenya Maatalous, metsätalous ja kalastus

Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Teollisuus ja huoltopalvelut USA

Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.