Geotermisk energi i Bosnien och Hercegovina

MannvitIngenjörsbolaget Mannvit hf. från Island har påbörjat ett omfattande pilotprojekt i Bosnien och Hercegovina och har i samband med satsningen grundat ett dotterbolag i landet. Mannvit är en av de främsta nordiska aktörerna innanför geotermisk energi och vattenkraft och har lång erfarenhet av att utveckla kraftanläggningar. Mannvit erbjuder också en rad andra tjänster innanför förnybar energi, bl.a. inom biogas, biobränsle, kompostering och avfallshantering.

Mannvit förbereder nu geotermiska försök för att påvisa möjligheten att utnyttja geotermisk energi för att generera elektricitet i området. Berggrunden skall analyseras och en geotermisk reservoar lokaliseras varifrån hett vatten kan utvinnas från källor och användas för centralvärmesystemet i landets näststörsta stad Banja Luka.

”Ifall pilotprojektet visar sig vara en succé, både med tanke på upptäckterna av geotermisk energi och att locka investerare, kommer Mannvit att ta sig in på energimarknaden i Bosnien och Hercegovina”, sammanfattar Throstur Helgason, projektchef på Mannvit.

Mannvit bestämde sig att genomföra en förstudie i Bosnien och Hercegovina efter att man först kartlagt potentiella marknadsområden i Östeuropa. Mannvit har genomgått en tidskrävande process i Banja Luka för att kunna genomföra ett pilotprojekt i staden.

Banja Luka förser idag sina invånare med värme och varmvatten genom förbränning av tungolja, vilket resulterar i höga CO2 utsläpp. Staden är en av många europeiska städer vars borgmästare skrev under en utfästelse för Europa parlamentet 2009 med mål att reducera CO2 utsläppen med 20 % före år 2020. Mannvits analyser som visade att området beräknas kunna producera upp till 50-100 MWth, innebär att geotermisk energi kunde utvinnas och användas som energikälla istället för tungoljan. En investering i en geotermisk värmeanläggning kunde därmed resultera både i minskade CO2-utsläpp och i betydande inbesparingar för kommunen.

Bild: Mannvit hf.

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.