Geotermisk energi i Bosnien och Hercegovina

MannvitIngenjörsbolaget Mannvit hf. från Island har påbörjat ett omfattande pilotprojekt i Bosnien och Hercegovina och har i samband med satsningen grundat ett dotterbolag i landet. Mannvit är en av de främsta nordiska aktörerna innanför geotermisk energi och vattenkraft och har lång erfarenhet av att utveckla kraftanläggningar. Mannvit erbjuder också en rad andra tjänster innanför förnybar energi, bl.a. inom biogas, biobränsle, kompostering och avfallshantering.

Mannvit förbereder nu geotermiska försök för att påvisa möjligheten att utnyttja geotermisk energi för att generera elektricitet i området. Berggrunden skall analyseras och en geotermisk reservoar lokaliseras varifrån hett vatten kan utvinnas från källor och användas för centralvärmesystemet i landets näststörsta stad Banja Luka.

”Ifall pilotprojektet visar sig vara en succé, både med tanke på upptäckterna av geotermisk energi och att locka investerare, kommer Mannvit att ta sig in på energimarknaden i Bosnien och Hercegovina”, sammanfattar Throstur Helgason, projektchef på Mannvit.

Mannvit bestämde sig att genomföra en förstudie i Bosnien och Hercegovina efter att man först kartlagt potentiella marknadsområden i Östeuropa. Nopef beviljade finansiering för förstudien år 2010. Mannvit har genomgått en tidskrävande process i Banja Luka för att kunna genomföra ett pilotprojekt i staden.

Banja Luka förser idag sina invånare med värme och varmvatten genom förbränning av tungolja, vilket resulterar i höga CO2 utsläpp. Staden är en av många europeiska städer vars borgmästare skrev under en utfästelse för Europa parlamentet 2009 med mål att reducera CO2 utsläppen med 20 % före år 2020. Mannvits analyser som visade att området beräknas kunna producera upp till 50-100 MWth, innebär att geotermisk energi kunde utvinnas och användas som energikälla istället för tungoljan. En investering i en geotermisk värmeanläggning kunde därmed resultera både i minskade CO2-utsläpp och i betydande inbesparingar för kommunen.

 

Bild: Mannvit hf.

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.