Ansökningsfrister för 2023

Ansökningsfrister för 2023 har nu publicerats. Nopef har en pågående ansökningsprocess och tar emot finansieringsansökningar kontinuerligt. Följande tidsfrister måste dock uppfyllas för att garantera att en ansökan behandlas med säkerhet under en specifik finansieringsrunda.

Våren 2023

24 februari

7 april

19 mai

 

Hösten 2023

1 september

6 oktober

11 november

Läs mer om ansökningsprocessen