Ansökningsfrister för hösten 2022

Ansökningsfrister för hösten 2022 har nu publicerats. Nopef har en pågående ansökningsprocess och tar emot finansieringsansökningar kontinuerligt. Följande tidsfrister måste dock uppfyllas för att garantera att en ansökan behandlas med säkerhet under en specifik finansieringsrunda.

Hösten 2022

2 september

14 oktober

25 november

Läs mer om ansökningsprocessen