Nopef kommer att finansiera 13 nya förstudier

Förstudierna riktar in sig på invsteringar huvudsak i USA, Turkiet och Förenade Arabemiraten, men även Sydkorea, Indonesien, Sydafrika, Uganda, Chile och Kanda finns representerade bland de godkända förstudierna. Den totala summan för dessa stöd är EUR 405.000.

Flera olika sekortorer är representerade bland de godkända projekten och inkluderar vindkraft, LED-belysning, oljebekämpningsutrustning, energibesparande teknologi samt lösningar för mjukvara och datormoln.

Läs hela nyheten här.