Sähkökomponentteja ja aurinkokennoja Kiinaan

Mekoprint_kroppad version 2Mekoprint A/S on perustanut Aasian markkinoille Kiinaan Mekoprint Hong Kong Ltd. -tytäryhtiön Nopefin esitutkimusrahoituksen avulla. Yritys valmistaa ja toimittaa graafisia komponentteja ja sähkökomponentteja teollisuuden käyttön.

Aurinkokennotekniikka kuuluu yrityksen uusimpaan tuotealueeseen, ja sitä on kehitetty yhteistyössä Tanskan teknillisen yliopiston DTU:n Risø-laitoksen kanssa. Muovipohjaisten aurinkokennojen tekniikkaa hyödyntämällä voidaan valmistaa täysin uusia ja uraauurtavia tuotteita, kuten langattomia antureita ja viestintäyksikköjä, joiden energianlähteenä käytetään aurinkoenergiaa akkujen sijaan.

Mekoprint keskittyy aluksi sähkötuotteiden myyntiin Aasiassa. Yrityksen tavoitteena on myös perustaa pysyvä toimipiste Hong Kong Science and Technology Park -keskukseen, jossa on ohutkalvoisiin aurinkokennoihin erikoistunut laboratorio. Kiinan teknologinen kehittyminen avaa uusia mahdollisuuksia Mekoprintin kaltaisille yrityksille. ”Yrityksen kasvustrategialle on ratkaisevan tärkeää olla lähellä tätä teknologista kehitystä ja päästä osaksi sitä”, toteaa Søren Kold, General Manager, Mekoprint Hong Kong Ltd. Tytäryhtiön myötä yritys odottaa toimintojen lisääntyvän Aasiassa ja ostomäärien kaksinkertaistuvan vuoteen 2015 mennessä.

 

Kuva: Mekoprint A/S