Elektroniska komponenter och solceller till Asien

Mekoprint_kroppad version 2Mekoprint A/S har grundat ett dotterbolag i Kina, Mekoprint Hong Kong Ltd., för sin verksamhet på den asiatiska marknaden med hjälp av förstudiefinansiering från Nopef. Företaget producerar och levererar grafiska och elektroniska komponenter till industrin.

Solcellteknologin är företagets nyaste produktområde och har utvecklats i samarbete med Risø avdelningen på DTU – Danmarks Tekniska Universitet. Teknologin för plastbaserade solceller ger möjlighet att producera helt nya banbrytande produkter, t.ex. trådlösa sensorer och kommunikationsenheter där solcellen utgör energitillförseln istället för batterier.

Till en början kommer Mekoprint att fokusera på försäljning av sina elektroniska produkter i Asien. Bolaget arbetar också med att få ett permanent kontor i Hong Kong Science and Technology Park där det finns ett laboratorium för tunn-film solceller. Den teknologiska utvecklingen i Kina öppnar nya möjligheter för bolag som Mekoprint. ”Det är centralt för företagets växtstrategi att vi är nära till denna teknologiska evolution och att vi kan ta del av den”, konstaterar Søren Kold, General Manager på Mekoprint Hong Kong Ltd. Företaget förväntar att etableringen av dotterbolaget skall öka aktiviteterna Asien och att inköpsvolymen fördubblas innan 2015.

Eftersom inköpsvolymen i Asien stigit kraftigt och för att flera av Mekoprints kunder etablerat sig Asien bestämde sig bolaget för att genomföra en förstudie i Kina. Det huvudsakliga målet med Mekoprints Asien-avdelning är att komma närmare företagets existerande partners på marknaden och att utveckla leverantör- och partnerportföljen innanför nya produktområden. På så sätt kan företaget garantera sina kunder kvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser. Den fysiska närheten till hela Asien gör det också lättare att åtgärda eventuella kvalitetsproblem. Produktutvecklingen kommer dock tillsvidare att förbli kvar i Danmark för att undvika kopiering.

Mekoprint har en bred produktportfölj bestående av flexibel print (FPC), grafiska overlays, EMC-avskärmning, ledningskonfektionering, betjäningslösningar, t.ex. tastaturer, metallskyltar, metallämnen, t.ex. paneler och metalldelar samt solceller.

Mekoprint grundades 1954 och producerade då metallskyltar för märkning av motorer, pumpar och lantbruksmaskiner. Företaget har sedan dess utvecklats till ett högteknologiskt företag med fem affärsområden.

 

Bild: Mekoprint A/S

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.