Uutta vedenpuhdistustekniikkaa Kiinassa

Doscon 2_kroppadDoscon AS on norjalainen vesitekniikkaan erikoistunut yritys. Yritys perustettiin vuonna 2008 ja sen teknologian kehityksestä on vastannut Norjan vedentutkimuslaitos Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Yrityksen tarjoama konsepti tehostaa vedenpuhdistukseen liittyvää prosessia. Nopefin osittain rahoittaman esitutkimuksen ansiosta Doscon on vakiinnuttanut toimintansa Kiinassa paikallisen yrityksen kautta, jonka nimeksi tulee Doscon China Ltd.

Yrityksen päätuote on kemialliseen annosteluun ja sitä seuraavaan lietteenkäsittelyyn suunniteltu ohjausyksikkö. Yksiköllä voidaan automatisoida annosteluprosessi ja varmistaa optimaalinen vedenpuhdistus. Lisäksi sillä saavutetaan noin 15–30 prosentin säästöt puhdistuslaitoksen kemiallisten aineiden kulutuksessa. Yksikkö varmistaa myös poistoveden tasaisemman laadun ja auttaa puhdistuslaitosta täyttämään paremmin päästörajoitukset. Dosconin tuotteilla voidaan vähentää käsitellyn veden alumiinipitoisuutta, millä on huomattavia terveyttä edistäviä vaikutuksia, sillä vettä käytetään usein juomavetenä. Liete sisältää vähemmän kemikaaleja, minkä ansiosta se soveltuu paremmin lannoitteeksi.

Dosconilla on parhaillaan Kiinassa kolme suurta hanketta, joista kaksi on Shanghain lähellä sijaitsevissa kaupungeissa ja yksi Hongkongin lähellä Huizhoussa. Shanghain alueen hankkeissa pyritään kehittämään jäteveden käsittelyä. Yleensä kehittämisen kohteena on fyysinen infrastruktuuri, mutta Doscon tarjoaa ainutlaatuisen, uutta tekniikkaa ja automaatiota hyödyntävän vaihtoehdon. Toimitusjohtaja Harsha Ratnaweeran mukaan ratkaisulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Menestyksekkään testauksen jälkeen Doscon päätti hakeutua lupaaville kansainvälisille markkinoille. Kiinan markkinoille kohdistetaan suuria odotuksia, sillä maassa on runsaasti vedenjakelun, kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien käsittelylaitoksia. Lisäpontta odotuksille antaa maassa tehty poliittinen päätös panostamisesta jätevedessä olevien fosfaattien poistamiseksi ja uusien puhdistuslaitosten aktiivinen rakentaminen. Muutamien testimyyntien jälkeen Doscon totesi, että läsnäolo Kiinassa on välttämätöntä, jotta jakelijoiden ja konsulttien kanssa voidaan luoda kestävät yhteistyösuhteet.

 

Kuva: Doscon AS

Lue lisää

Differ AS
Energiatehokkuus Kenya Uusiutuva energia

Differ edistää uusiutuvan energian käyttöä terveydenhoitoalalla Keniassa

Norjalainen uusiutuvan energian yritys Differ AS on mukana käynnistämässä kestävää siirtymää Kenian terveydenhoitoalalla innovatiivisella pay as you go aurinkoenergiamallillaan.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Kenya Maatalous, metsätalous ja kalastus

Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Teollisuus ja huoltopalvelut USA

Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.