Ny teknik för vattenrening i Kina

Doscon 2_kroppadDoscon AS är ett norskt företag som specialiserat sig inom vattenreningsteknik. Bolaget etablerades 2008 och dess teknik har utvecklats inom Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Företaget erbjuder ett koncept som effektiverar den operativa processen för vattenreningsverk. Som ett resultat av en förstudie genomförd med delfinansiering från Nopef har Doscon etablerat sig i Kina genom ett kinesiskt bolag vars namn kommer att bli Doscon China Ltd.

Företagets huvudprodukt är en kontrollenhet för kemisk dosering och efterföljande slamhantering. Enheten automatiserar doseringsprocessen, säkerställer optimal vattenrening och erbjuder ca 15-30% besparingar i den kemiska konsumtionen vid en reningsanläggning. Dessutom säkrar enheten en jämnare kvalitet på utsläppsvattnet och hjälper reningsverken att i högre grad uppfylla utsläppsgränser. Doscons produkter kan leda till en minskning av aluminium i behandlat vatten vilket ger stora hälsofördelar eftersom vattnet ofta används som dricksvatten. Ett minskat kemiskt innehåll i slam innebär också att slammet bättre lämpar sig som gödsel.

Doscon arbetar för tillfället med tre stora projekt i Kina, varav två är i städer nära Shanghai och ett är i Huizhou, nära Hong Kong. Projekten nära Shanghai kommer att fokusera på att uppgradera hanteringen av avfallsvatten. Det är vanligt att utveckla den fysiska infrastrukturen medan Doscon erbjuder ett unikt alternativ med avancerad teknologi och automation. Detta resulterar i stora besparingar uppger verkställande direktör Harsha Ratnaweera.

Efter testning som uppvisat goda resultat har Doscon bestämt sig för att hitta en lovande internationell marknad. Kina anses vara en marknad med hög potential genom sin stora mängd hanteringsverk för vattentillförsel samt för hushålls- och industriellt avfallsvatten. Även ett politiskt beslut i Kina om att prioritera avlägsnandet av fosfater från avloppsvattnet förstärker detta samt att det finns en stor byggaktivitet på nya reningsverk. Efter några testförsäljningar insåg Doscon att det är nödvändigt att ha lokal närvaro i Kina för att bland annat kunna bygga upp en långsiktig relation med distributörer och konsulter.

Bild: Doscon AS

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.