Ny teknik för vattenrening i Kina

Doscon 2_kroppadDoscon AS är ett norskt företag som specialiserat sig inom vattenreningsteknik. Bolaget etablerades 2008 och dess teknik har utvecklats inom Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Företaget erbjuder ett koncept som effektiverar den operativa processen för vattenreningsverk. Som ett resultat av en förstudie genomförd med delfinansiering från Nopef har Doscon etablerat sig i Kina genom ett kinesiskt bolag vars namn kommer att bli Doscon China Ltd.

Företagets huvudprodukt är en kontrollenhet för kemisk dosering och efterföljande slamhantering. Enheten automatiserar doseringsprocessen, säkerställer optimal vattenrening och erbjuder ca 15-30% besparingar i den kemiska konsumtionen vid en reningsanläggning. Dessutom säkrar enheten en jämnare kvalitet på utsläppsvattnet och hjälper reningsverken att i högre grad uppfylla utsläppsgränser. Doscons produkter kan leda till en minskning av aluminium i behandlat vatten vilket ger stora hälsofördelar eftersom vattnet ofta används som dricksvatten. Ett minskat kemiskt innehåll i slam innebär också att slammet bättre lämpar sig som gödsel.

Doscon arbetar för tillfället med tre stora projekt i Kina, varav två är i städer nära Shanghai och ett är i Huizhou, nära Hong Kong. Projekten nära Shanghai kommer att fokusera på att uppgradera hanteringen av avfallsvatten. Det är vanligt att utveckla den fysiska infrastrukturen medan Doscon erbjuder ett unikt alternativ med avancerad teknologi och automation. Detta resulterar i stora besparingar uppger verkställande direktör Harsha Ratnaweera.

Efter testning som uppvisat goda resultat har Doscon bestämt sig för att hitta en lovande internationell marknad. Kina anses vara en marknad med hög potential genom sin stora mängd hanteringsverk för vattentillförsel samt för hushålls- och industriellt avfallsvatten. Även ett politiskt beslut i Kina om att prioritera avlägsnandet av fosfater från avloppsvattnet förstärker detta samt att det finns en stor byggaktivitet på nya reningsverk. Efter några testförsäljningar insåg Doscon att det är nödvändigt att ha lokal närvaro i Kina för att bland annat kunna bygga upp en långsiktig relation med distributörer och konsulter.

Bild: Doscon AS

Läs mer

Healthcare worker interviewing the patient
Sydafrika Tjänster

Hämtar sjukvård till människor

Finska HealthFOXs fjärrsjukvårdsanläggningar gör sjukvården mera tillgänglig i Sydafrika samtidigt som det har en positiv inverkan på miljön.

Cycled Tech pic Photo:Cycled
Avfall och återanvänding Nigeria

Cycled Technologies decentraliserar återvinning i Nigeria

Norskt företag skapar små, lokala plaståtervinningsenheter i Nigeria.

Puri Desert, Chile. Photo: Social Cities
Chile Vatten och avloppsvatten

Från grått till grönt

Social Cities sparade pengar och resurser genom att återvinna gråvatten på en av de torraste platserna på jorden.