En succé ute startar med en dialog hemma – och med stöd från Nopef

Nopef och Dansk Industri arrangerar ett gemensamt seminarium om internationalisering för små och medelstora företag i Industrins Hus den 19 juni i Köpenhamn kl. 13-15.

Kom och lyssna på Dansk Industris erfarenheter om att expandera genom internationalisering samt om möjligheterna för finansiering av förstudier utanför EU/Efta.

Anmäl dig senast den 16 juni till: international@di.dk

Mera information om seminariet kan läsas här.