Nopef har godkänt finansiering till nya förstudier

Nopefs kreditkommittée har godkänt finansiering till elva nya förstudier. Det totala värdet av dessa villkorslån är ca EUR 350 000.

Under åren har projektländerna för Nopefs förstudier skiftat fokus från Östeuropa till nya tillväxtmarknader, så som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Idag investerar nordiska SME:s i en allt större grad i Afrika, Mellanöstern och Nordamerika.

Denna trend kan också ses bland de godkända förstudierna, som inkluderar följande länder: Förenade Arabemiraten, USA, Brasilien, Kina och Vitryssland.

Nopef finansierar förstudier inom grön tillväxt och cleantech-sektorn. Läs mera om de beviljade förstudierna här.