Ny finansiering för grön återhämtning för nordiska små- och medelstora företag

17 november 2020

Den globala pandemin och nedstängningarna har varit en utmaning för många företag, även för dem som befinner sig i en lovande tillväxtfas. Klimatförändringarna och miljöproblemen har dock inte försvunnit och företag som fokuserar på gröna lösningar och hållbarhet har många möjligheter de kan utnyttja.

För att hjälpa nordiska gröna företag att gå vidare med sina planer på att skala upp på den globala marknaden trots de ekonomiska konsekvenserna av pandemin erbjuder NEFCO nu snabbfinansiering för grön återhämtning för nordiska SME-företag. Syftet med det nya låneprogrammet är att snabbare öka tillväxten och uppskaleringen på den globala marknaden av dessa nordiska gröna lösningar.

Nordiska SME-företag med helt kommersialiserade gröna teknologier och lösningar kan ansöka om finansiering. Lånet kan användas för investeringar, affärsutveckling och försäljning samt som rörelsekapital i företagets internationaliseringsprojekt utanför de nordiska länderna.

”Krisen sker här och nu och därför har vi skapat ett snabbfinansieringssystem för det här låneprogrammet. Vi vill hjälpa de stödberättigande företagen att så snart som möjligt gå vidare med sina internationaliseringsprojekt. Nordiska gröna företag som växer globalt bidrar till att stärka den nordiska konkurrensförmågan och bidra till den gröna omställning som vi så väl behöver,” förklarar Thor Thorsteinsson, NEFCOs Vice President för Green Transition Nordic SMEs.

Typiska projekt kan handla om en rad olika gröna teknologier och lösningar, som exempelvis energieffektivitet, förnybar energi, industriprocesser och cirkulär ekonomi liksom hållbar livsmedelsproduktion och jordbruk.

Läs mer på www.nefco.int/fast-track

För mer information:

Mikael Reims, Vice President, Origination, NEFCO
+358 10 6180 670, mikael.reims@nefco.fi

Thor Thorsteinsson, Vice President, Green Transition Nordic SMEs
+358 10 6180 657, thor.thorsteinsson@nefco.fi