Dansk service för vindenergibranschen i USA

liftra 2_kroppadDen internationella vindkraftssektorn har under de senaste åren skapat starka tillväxtmöjligheter för nordiska underleverantörer. Det danska företaget Liftra ApS har specialiserat sig inom transport, installering samt service av vindturbiner. Bolaget erbjuder skräddarsydda lösningar och produkter till sina kunder för att hantera intern och extern transport samt flytt av de olika komponenterna i en vindturbin.

Förstudien har resulterat i att Liftra grundat dotterbolaget Liftra USA Inc. i Chicago för att lokalt kunna erbjuda försäljning, konstruktion och utveckling. Liftra har valt att placera sitt dotterbolag i delstaten Illinois där det finns ett stort utvecklings- och kompetensområde innanför vindenergibranschen. Dessutom förväntas antalet vindturbinparker i området öka innanför de närmaste åren.

Liftras lösningar är till hög grad kundanpassade och därför är det nödvändigt för bolaget att finnas nära sina kunder för att kunna vara konkurrenskraftigt. Dessutom kräver Liftras lösningar en stark service set-up. USA är en stor marknad för vindenergi som inte ännu är mättad och därför bestämde sig Liftra att undersöka sina möjligheter närmare.

Idag är Liftra verksamt på flera av de viktiga vindenergimarknaderna, såsom Danmark, Tyskland, Kina, Spanien och USA och företaget fortsätter sin expansion till relevanta områden.

Bild: www.liftra.dk

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.