Svensk teknik för återvinning av däck sparar värdefulla resurser och minskar utsläppen

Finansieringen från Nopef hjälpte Scandinavian Enviro Systems att skala upp sin lösning för cirkulär ekonomi och starta ett samriskföretag med Michelin i Chile.

Det svenska företagets Scandinavian Enviro Systems (Enviro) patenterade teknik kommer snart att användas i en anläggning för återvinning av däck i Chile, som ägs gemensamt av Michelin och Enviro genom ett lokalt joint venture -bolag. Den patenterade pyrolystekniken gör återvinningen av däck mer effektiv och bidrar till att återvinna värdefulla resurser från uttjänta däck, exempelvis kimrök, olja, stål och gas.

Etableringen av en anläggning i Sydamerika började med ett villkorligt lån från Nopef för en förstudie. Under 2014 beviljades Enviro Nopef-finansiering för att underlätta planen att etablera en återvinningsanläggning för uttjänta däck i Chile. Som ett resultat av de konkreta åtgärder som Enviro hade vidtagit för att bygga upp återvinningsanläggningen omvandlades lånet till ett bidrag utan återbetalningskrav 2021.

”Att omvandla lånet till ett bidrag är klart ekonomiskt fördelaktigt, men viktigast av allt är att det ger ytterligare konkreta bevis på hur vi successivt genomför och förverkligar vår kommersialisering och expansion”, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Nordisk lösning för cirkulär ekonomi begränsar behovet av exploatering av fossila tillgångar

Michelins framtida strategi bygger huvudsakligen på återvunna och hållbara material, och företaget har som mål att göra sina däck 100 % hållbara år 2050. Ett steg i processen för att uppnå detta är att återvinna kimrök från begagnade däck med hjälp av Enviros banbrytande teknik.

Enviros patenterade pyrolysteknologi gör återvinningen av däck mer effektiv och gör det möjligt att återvinna värdefulla resurser samtidigt som behovet av exploatering av fossila tillgångar begränsas.

Däckåtervinningsanläggningen i Chile kommer att ha en årlig återvinningskapacitet på 25 000–30 000 ton, vilket motsvarar cirka 60 procent av de gruvdäck, så kallade däck för anläggningsfordon, som Chile skrotar varje år.

”Enligt Enviros expansionsplan kan vi potentiellt etablera cirka 30 anläggningar på global nivå fram till 2030, så det finns stor potential att åstadkomma en betydande positiv miljöpåverkan med hjälp av vår teknologi”, säger Sörensson.

Nopef beviljar bidrag till förstudier för demonstrations- och pilotprojekt som syftar till att få nordiska gröna och hållbara lösningar att växa på globala marknader. Nopef finansieras av Nordiska ministerrådet.

”Enviros samriskföretag i Chile är ett utmärkt exempel på hur Nopef stöder internationaliseringen av nordiska gröna företag och därmed bidrar till den nordiska visionen om att göra Norden till världens mest hållbara region”, säger Mikael Reims, Vice President, Origination, Nefco.

Finansiering för nordiska små och medelstora företag – hur man ansöker om medel från Nopef

Bekanta dig med Nopefs finansieringsmöjligheter och ansök om finansiering:

  1. Ta en titt på Nopefs finansieringsalternativ och ansökningskriterier
  2. Om du vill ha en första bedömning av din planerade internationalisering och om du är berättigad till ett villkorligt lån från Nopef, fyll i vårt formulär för projektförslag eller kontakta vårt Nopef-team
  3. Fyll i och skicka ansökningsformuläret och nödvändiga bilagor till info@nopef.com

Läs mer om Nopefs ansökningskriterier och ansök om finansiering

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.