Cycled Technologies decentraliserar återvinning i Nigeria

Norskt företag skapar små, lokala plaståtervinningsenheter i Nigeria. Dessa små enheter kostar mindre än 1 % av en standardanläggning och uppmuntrar till lokal återvinning.

Det sägs att moderna problem kräver moderna lösningar. Cycled Technologies i Skien, Norge, har utvecklat en modern lösning på avfallsproblemet.

Nigeria är ett stort land med 200 miljoner människor som bor i ett varierat landskap, från tropisk regnskog till torr öken. Logistiken för avfallshantering är komplicerad i en så varierande miljö, och alltför ofta samlas material efter användningen helt enkelt på hög, utan att användas. Cycled Technologies hade en idé om att decentralisera återvinningen och kontaktade därför Nopef för att få hjälp.

”Företagets filosofi är att uppmuntra till återvinning” förklarar VD Thor Sverre Minnesjord. ”Vi vill göra återvinningen rolig och givande för alla som deltar i kedjan.”

Nordiska gröna lösningar

Cycled Technologies grundades 2018 av ett kosmopolitiskt team. Grundarna kommer från Norge, Tyskland, Mellanöstern och Nigeria. Företaget deltar i återvinningsindustrin på kontinenter.

”Cycled Technologies har redan nått framgång genom att optimera insamlingsprocessen för återvinningsbart avfall genom att koppla samman insamlare och mottagare av avfall genom sin mobila applikationsplattform”, säger Joakim Svahn, Investment Officer på Nefco. ”Men de fick en idé om att bygga vidare på sin befintliga verksamhet med decentraliserade återvinningsenheter som skulle förädla lokalt plastavfall till färdiga produkter.”

Nopef var villig att finansiera en förstudie för en demonstrationsenhet för återvinning eftersom Cycled Technologies lösning främjar en cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller. Nopef främjar internationalisering av nordiska gröna lösningar som bidrar till både ekonomiska och miljömässiga positiva effekter.

Mindre är bättre

Cycled Technologies samlar redan in, sorterar och säljer begagnad plast i Nigeria, men tanken var att de själva skulle kunna återvinna plasten och tillverka nya produkter. De skulle kunna tillverka plastföremål av högre värde, som exempelvis takpannor, elektriska vägguttag och väggklockor.

Kostnaden för att inrätta en PET-återvinningsanläggning av standardtyp kan uppgå till 10 miljoner US-dollar, vilket gör det svårt att finansiera den. Cycled Technologies ville ha en mindre enhet som passar i en transportcontainer av standardformat. Det skulle vara en enda kontaktpunkt för sortering, sönderdelning och formsprutning. En enhet kommer att kunna hantera 100 kg material per dag och endast kosta 30 000 US-dollar. Eftersom enheterna skulle finnas närmare materialet skulle det drastiskt minska logistiken och spara både tid och bränsle.

”Idag lever vi huvudsakligen i en linjär värld som genererar extremt mycket avfall. Vi utarmar jordens resurser och det är inte hållbart”, säger Svahn. ”Men varje gång vi använder avfall som råmaterial för ny produktion minskar behovet av jungfruliga råvaror, vilket är en vinst för ekonomin och miljön.”

Växande utbud av plast

”Vi verifierade konceptet under studien”, fortsätter Minnesjord. ”Vi studerade marknaden, kontrollerade tekniken, skapade nätverk med möjliga samarbetspartner, undersökte affärsmodellen och utformade processen.”

Förstudien finansierad av Nopef fick Cycled Technologies att besluta sig för att idén var genomförbar, så nu håller de på att bygga en demoanläggning och studera potentiella produkter som de skulle kunna tillverka.

Företaget har för närvarande cirka fem anställda i Nigeria och stöder även sina mikroföretagare som samlar in avfall. Om allt går bra hoppas Minnesjord att de kommer att sysselsätta hundratals personer i framtiden.

”Processen gick bra och jag är mycket nöjd med Nopef”, säger Minnesjord. ”Nopef kan vara en viktig finansieringsbrygga mellan den inledande fasen och när projektet är mer moget och andra finansieringsorgan blir involverade. Jag måste tacka dem för att de stöder projektet.”

Finansiering för gröna nordiska små och medelstora företag – hur du ansöker om stöd från Nopef

Så här kommer du igång med en ansökan till ditt projekt:

  1. Ta en titt på Nopefs finansieringsmöjligheter och ansökningskriterier
  2. För en första bedömning av din planerade internationalisering och om den är berättigad till ekonomiskt stöd från Nopef, vänligen fyll i formuläret för projektförslag eller kontakta vårt Nopefteam
  3. Fyll i och skicka ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna till info@nopef.com

Läs mer om Nopefs ansökningskriterier och ansök om finansiering

Text: David J. Cord

Företag:

Cycled Technologies

Grundat år:

2018

Hemland:

Norge

Projektland:

Nigeria

Sektor:

Avfall och återanvänding

Bidrag till den nordiska visionen:

Cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.