Från grått till grönt

Social Cities sparade pengar och resurser genom att återvinna gråvatten på en av de torraste platserna på jorden.

Det är en plats som är så torr att NASA använder den för att simulera planeten Mars yta. Hamnstaden Antofagasta i norra Chile får i genomsnitt mindre än en centimeter regn per år och får nästan allt dricksvatten från avsaltningsanläggningar. Vatten är dyrbart i Atacamaöknen i Chile, så det är den perfekta platsen att testa ett sätt att omvandla gråvatten till grönområden på.

Social Cities planerade att minska den resurskrävande avsaltningen genom att återanvända ”spillvatten” i en cirkulär lösning. Social Cities i Danmark fick finansiering från Nopef för en förstudie för att se om deras idé skulle kunna fungera i Chile.

Gråvatten kan vara en resurs, inte avfall

”Vi måste ha tillgång till grönområden för vår hälsa och vårt välbefinnande”, förklarar Nina Louise Jensen, partner på Social Cities. ”Världshälsoorganisationen rekommenderar minst 9 kvadratmeter urban grönyta (Urban Green Space, USG) per person, medan 50 kvadratmeter är idealet. Idag har Antofagasta endast 1,6 kvadratmeter UGS per person.”

De skulle använda gråvatten: avloppsvatten från tvätt, dusch, diskbänkar, diskmaskiner och liknande aktiviteter. Jämfört med svartvatten, eller avloppsvatten, behöver gråvatten inte behandlas särskilt mycket innan det når upp till hälsosamma standarder för återanvändning.

”Vi kan återvinna 100 liter gråvatten per person varje dag, behandla det med skandinavisk vattenteknik och bevattna en yta på 10 kvadratmeter med det”, fortsätter Jensen. ”Men vi behövde hjälp för att testa det, och Copenhagen Business Hub rekommenderade för oss att prata med Nopef.”

Gröna lägenheter och lekskolor

Social Cities är ett utmärkt exempel på ett nordiskt partnerskap med tydliga miljöfördelar och ekonomisk potential. Jensen påpekar att en ny park i staden kostar 13 000 US-dollar att bevattna varje månad med avsaltat havsvatten. Återvinning av gråvatten skulle endast förbruka 6 procent av energin.

”Danmark är verkligen starkt inom vattenteknik, så det är roligt att se att tekniken används internationellt”, säger Søren Berg Rasmussen, investeringschef på Nefco. ”Det här är en bra affärsidé som också kan höja människors livskvalitet.”

De började med att installera sitt system i två pilotprojekt. Det ena var ett nytt lägenhetskomplex med 269 lägenheter. Gråvatten samlas upp och återvinns för att bevattna en gemensam park. Det andra var ett renoveringsprojekt på en lekskola med cirka 100 barn.

”Vi tog bort betonggolvet och ersatte det med en grön miniskog”, säger Jensen. ”Här använder man samma system, men i mindre skala. Ett grönområde är viktigt för barn eftersom det kan förbättra den kognitiva utvecklingen.”

Sparar pengar och energi

Efter att ha fått medel från Nopef bildade Social Cities ett samriskföretag med Chilean Architecture and Human Rights. De heter Puri Global ApS (som betyder ”rent vatten” på Atacamas inhemska språk Kunza) och arbetar i nära samarbete med Svenska miljöinstitutet. Puri Global planerar ett tredje projekt i Chile, men överväger redan andra torra regioner som skulle kunna ha nytta av deras lösning, till exempel Spanien och Mellanöstern.

”Jag skulle definitivt rekommendera Nopef till andra företag som funderar på internationell expansion. Det var ganska enkelt att ansöka och vi fick bra vägledning”, säger Jensen. ”Nefco kan också hjälpa till på andra sätt, till exempel genom att skapa ett nätverk av samarbetspartners. Det är verkligen roligt att ha  stöd från de nordiska länderna.”

Social Cities pilot project for water recycling at a kindergarten Capullito, Antofagasta

Lanseringen av Social Cities pilotproject i Capullito lekskola, Antofagasta. Foto: Social Cities

Finansiering för gröna nordiska små och medelstora företag – hur du ansöker om stöd från Nopef

Så här kommer du igång med en ansökan till ditt projekt:

  1. Ta en titt på Nopefs finansieringsmöjligheter och ansökningskriterier
  2. För en första bedömning av din planerade internationalisering och om den är berättigad till ekonomiskt stöd från Nopef, vänligen fyll i formuläret för projektförslag eller kontakta vårt Nopefteam
  3. Fyll i och skicka ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna till info@nopef.com

Läs mer om Nopefs ansökningskriterier och ansök om finansiering

Text: David J. Cord

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.