Nopef stöder allt fler projekt inom energieffektivisering och förnybar energi

Nopefs verksamhet har utvecklats positivt och samtliga finansieringsmål uppnåddes 2017. Under året godkände Nopef finansiering till 70 nordiska företag till ett värde av EUR 2,2 miljoner.

Förstudierna som Nopef finansierar kommer att utvärdera planerade nordiska utlandsinvesteringar på totalt EUR 137 miljoner. Projekten som godkändes under 2017 väntas skapa direkta eller indirekta miljöförbättringar och en ökad miljömedvetenhet i projektländerna.

En växande andel av Nopefs projekt gäller nordisk miljöteknik och klimatlösningar med demonstrationsvärde och potential till att på sikt skalas upp i projektländerna. ”Ett flertal av de godkända projekten berör teknik för energieffektivisering för industrin samt förnybar energi, som t.ex. vindkraft och solenergi. Andra betydande projektområden är byggnadsteknik, innovativa produktionsmaterial, lösningar för minskad användning av kemikalier inom industrin och digitalisering inom både den privata och den offentliga sektorn”, säger Mikael Reims, fondansvarig för Nopef.

Det finns en bred geografisk spridning bland de godkända projekten och förstudierna kommer att utföras i 33 länder. Nopefs projekt riktar sig fortsättningsvis främst mot viktiga exportmarknader som USA, Kina och Indien, men bland de nordiska företagen finns även ett växande intresse för affärsmöjligheter i Sydostasien, Afrika och Gulfregionen. Samtliga världsdelar finns representerade bland de godkända projekten och de fördelades enligt följande: Asien 49 %, Afrika 16 %, Nordamerika 18 %, Sydamerika 7 %, Europa 7 % och Australien 3 %.

Totalt genomfördes 36 internationella etableringar under 2017, vilket innebär att 63 % av samtliga slutförda förstudier under året har resulterat i en utlandsetablering. Dessa projekt fördelar sig på 16 länder med flest antal nordiska affärsetableringar i USA, Kina, Brasilien och Sydafrika.

Nopef främjar nordiska små- och medelstora företags konkurrenskraft genom att bevilja stöd till förstudier för internationella etableringar utanför Norden och EU/EES-området. Nordiska projektexportfonden etablerades av de Nordiska länderna 1982 och administreras idag av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO med finansiering av Nordiska Ministerrådet. Nopef har beviljat över EUR 100 miljoner i finansiering till över 3000 projekt sedan fonden etablerades.

Ladda ned årsrapporten för 2017

Ansök om förstudiestöd